De vraag wie er achter het pseudoniem “Satoshi Nakamoto” schuilgaat is misschien wel het grootste mysterie in de Bitcoin wereld. In dit artikel gaan we een paar personen langs die toevallig erg veel gelijkenissen vertonen met Satoshi Nakamoto. En je weet wat ze zeggen: toevallig bestaat niet.

Wie is Satoshi Nakamoto?

Satoshi Nakamoto is de uitvinder van Bitcoin. Echter, wie Satoshi Nakamoto daadwerkelijk is, is onbekend. Men weet niet of het een persoon of een groep is.

Op 31 oktober 2008 om 19:10 Nederlandse tijd stuurde iemand met het pseudoniem Satoshi Nakamoto de Bitcoin whitepaper rond. Dit deed hij/zij naar de Cryptography Mailing List van metzdowd.com. Deze e-mail had als titel “Bitcoin P2P e-cash paper”, en introduceerde daarin als volgt zijn whitepaper:

“I've been working on a new electronic cash system that's fully
peer-to-peer, with no trusted third party.

The paper is available at:
http://www.bitcoin.org/bitcoin.pdf

The main properties:
Double-spending is prevented with a peer-to-peer network.
No mint or other trusted parties.
Participants can be anonymous.
New coins are made from Hashcash style proof-of-work.
The proof-of-work for new coin generation also powers the
network to prevent double-spending.”

Sindsdien zijn er wilde speculaties gaande over wie deze mysterieuze persoon is. Personen die mogelijk Satoshi Nakamoto zijn:

  • Dorian Prentice Satoshi Nakamoto
  • Hall Finney
  • Nick Szabo
  • Adam Back
  • Paul Le Roux
  • Craight Wright
  • Gavin Andresen
  • Wei Dai

Hieronder behandelen we een aantal van hen.

Is Dorian Prentice Satoshi Nakamoto Satoshi Nakamoto?

Dorian Prentice Satoshi Nakamoto
Naam komt overeen met die van Bitcoin’s oprichter
Hekel aan banken(systeem)
Technische kennis
Libertarische denkbeelden
Verdachte antwoorden in interview

Dorian Prentice Satoshi Nakamoto is misschien wel het meest bekende gezicht achter het anonieme personage Satoshi Nakamoto. Als je googelt op “Satoshi Nakamoto” krijg je foto’s van Dorian te zien. Ook wordt hij vaak gebruikt in memes en wordt er gedaan alsof hij de maker van Bitcoin is.

Daarnaast zijn er enkele vage aanwijzingen waaruit zou blijken dat Dorian de echte Satoshi is. Zo heeft Dorian zeker een motief om voorstander te zijn van een initiatief zoals Bitcoin. In de jaren ’90 is hij namelijk twee keer ontslagen, waardoor hij zijn hypotheek niet meer kon betalen. Uiteindelijk heeft de bank naar aanleiding hiervan het huis van Dorian en zijn gezin in beslag genomen. Dus een hekel aan de bank had hij sowieso.

Bovendien hield Dorian er een libertarische kijk op na. Hij was namelijk absoluut geen fan van belastingen, en moest hij niks hebben van machtige mensen.

Ook is Dorian een technisch vaardig persoon. Zo heeft hij als technicus bij het Amerikaanse leger gewerkt aan geheime militaire projecten. Echter, sinds 2001 is er niet veel meer te vinden over zijn werkactiviteiten.

Ten slotte heeft Dorian weleens verwarrende antwoorden gegeven op vragen over Bitcoin, waaruit zou blijken dat hij er ooit aan gewerkt heeft. Later zorgde hij voor opheldering door te ontkennen dat hij iets met Bitcoin te maken heeft.

Hoewel er dus wat vage vergelijkingen zijn tussen Dorian en de oprichter van Bitcoin, is er niet een dusdanig kenmerkend feit dat serieus doet vermoeden dat ze dezelfde persoon zijn. Uiteraard is het meest opvallend zijn naam: Dorian Prentice Satoshi Nakamoto. Wellicht is zijn naam gebruikt als inspiratie?

Is Hall Finney Satoshi Nakamoto?

Hall Finney
Ontvanger van eerste Bitcoin-transactie
Eerste Bitcoin miner na Satoshi
Mailcontact met Satoshi
Introduceerde idee voor cryptogeld begin jaren ’90
Voorstander van decentralisatie van macht
Ontwikkelde basis van Bitcoin’s consensus mechanisme
Privacy hoog in het vaandel, en ontwikkelde privacy-protocol
Ten tijde van Satoshi’s verdwijning had hij ALS
Woonde vlakbij Dorian Prentice Satoshi Nakamoto

Hall Finney voldoet in hoge mate aan de eisen om iemand zoals Satoshi Nakamoto te zijn. Om te beginnen was hij een zeer getalenteerd programmeur, die al sinds 1992 lid was van de Cypherpunk mailing list: dezelfde mailing list waar Satoshi de Bitcoin Whitepaper mee deelde.

Bovendien was Finney één van de eerste mensen die reageerde op Satoshi’s aankondiging van Bitcoin. Daarbovenop ontving Hall Finney de allereerste Bitcoin-transactie ooit en was hij, na Satoshi, de eerste persoon die Bitcoin begon te minen.

Om de verdenking nog wat aan te dikken, was Hall Finney degene die in het begin van de jaren ’90 CRASH introduceerde aan de Cypherpunk mailing list. CRASH staat voor “short for crypto cash” en kan worden gezien als één van de eerste omschrijvingen van crypto-geld ooit.

In deze mailing list werd destijds al gesproken over technologische ontwikkelingen die lijken op wat Bitcoin nu is. Zo kwamen anonieme netwerken aan bod waarbinnen kon worden gecommuniceerd, zaken kon worden gedaan en kon worden onderhandeld, zonder dat men de tegenpartij zou kennen. Toen al wisten de Cypherpunks dat dit macht enorm zou kunnen decentraliseren. Aangezien Hall Finney actief lid was van deze groep kunnen we aannemen dat hij pal stond voor civiele rechten en privacy, maar lijnrecht tegenover een machtige overheid. Bovendien was het een andere zeer bekende Cypherpunk, Julian Assange, die in 2010 met WikiLeaks als eerste grote organisatie Bitcoin accepteerde.

Hall Finney ontwikkelde het consensus mechanisme waarop Bitcoin is gebouwd.

Dat Finney een goede programmeur was met kennis van relevante technologie blijkt uit het feit dat hij Reusable Proof of Work heeft ontwikkeld. Dit is het protocol waar Bitcoin later op gebouwd is, om transacties te kunnen verifiëren. Hoogstwaarschijnlijk heeft Satoshi de kennis van Finney gebruikt om proof of work uit te rollen in Bitcoin. Zo is er relatief veel mailcontact tussen de twee bekend.

Tevens is Hall Finney de belangrijkste ontwikkelaar geweest van PGP 2.0 (Pretty Good Privacy): een privacy-protocol dat zijn tijd ver vooruit was. Zoveel kennis van het genereren van privacy lijkt heel goed te passen bij Satoshi.

Een andere ‘toevalligheid’ is de overeenkomst tussen de verdwijning van Satoshi en de lichamelijke gesteldheid van Hall Finney. Op 23-04-2011 is er voor het laatst iets vernomen van Satoshi. Destijds sloot hij af met de woorden: “I’ve moved on to other things. It’s in good hands with Gavin and everyone.” Twee jaar eerder, in 2009 werd Finney gediagnosticeerd met ALS, wat resulteerde in zijn pensioen in 2011. Drie jaar daarna overleed hij. Dit is op zijn minst een toevallige timing te noemen.

Last but not least is misschien wel het meest opvallende feit omtrent Hall Finney: hij woonde slechts een paar honderd bij Dorian Prentice Satoshi Nakamoto vandaan. Heeft Hall Finney zijn naam gebruikt om Bitcoin uit te rollen? Of heeft hij die naam doorgegeven aan de maker van Bitcoin?

Is Nick Szabo Satoshi Nakamoto?

Nick Szabo
Graad in Computer Science eind jaren ’90
Contact met cypherpunks
Ontwierp het theoretische Bit Gold
Kritiek op financiële systeem
Opmerkelijke gebeurtenissen

Nick Szabo rondde eind jaren ’90 een studie in Computer Science af en had regelmatig contact met een aantal cypherpunks, waaronder Hall Finney en Wei Dai. Rond die tijd had Szabo een blog waarin hij een ontwerp genaamd Bit Gold openbaarde. Dit kan gezien worden als een soort theoretische voorganger van Bitcoin. In deze blogs kwam ook het idee van mining terug. De manier waarop hij dit omschreef, had zeer veel gelijkenissen met hoe het mining-proces nu in Bitcoin geregeld is. Verder verwees hij hierbij onder andere naar het reusable proof of work van Hall Finney. Gek genoeg is er geen bewijs van contact tussen Nick Szabo en Satoshi Nakamoto.

Szabo had dus verstand van zaken en had contact met de juiste personen, maar had hij ook denkbeelden die bij Satoshi Nakamoto passen? Zeker! In zijn blog zette hij geregeld problemen van het financiële systeem uiteen. Voornamelijk stipte Szabo hierbij het issue aan dat er altijd vertrouwen nodig is van een derde partij.

Technische kennis? Check. Juiste netwerk? Check. Dezelfde denkbeelden? Check. Er zijn natuurlijk meer personen die deze drie aspecten kunnen afvinken. Maar in het geval van Szabo is er een aantal zeer opmerkelijke feiten die hem een bijzonder verdachte kandidaat maken.

Ten eerste schreef hij een blog met cruciale informatie betreffende blockchain technologie. Deze publiceerde Szabo op 27 december 2008: nadat Satoshi Nakamoto de Bitcoin whitepaper lanceerde. Echter, na onderzoek bleek dat de publicatiedatum van Szabo’s blog post gewijzigd is, en dat de oorspronkelijk datum van publicatie 29 december 2005 was.

Het tweede opvallende voorval deed zich voor in een interview met Tim Ferris in 2017. Szabo kreeg de vraag of hij bij het opschalen van een blockchain zou kiezen voor grotere blokken of een tweede laag. Zijn antwoord hierop was “I’d definitely go for a second layer, I mean, I designed Bitcoi… gold with two layers.”.

Video: Nick Szabo verspreekt zich tijdens een interview met Tim Ferriss (van 01:35:19 tot 01:35:46)

Ten slotte zou een e-mail van Satoshi aan Hall Finney uit 2009 Szabo als Satoshi-verdachte kunnen aanwijzen. Hierin opperde Satoshi het idee om een Bitcoinadres te koppelen aan de naam van de bitcoin-eigenaar. Het Bitcoinadres in deze e-mail begon met “1NS”. Deze initialen kunnen simpelweg staan voor “Satoshi Nakamoto”, aangezien in Japan (Satoshi Nakamoto is een Japanse naam) de achternaam wordt genoemd vóór de voornaam. Echter, gezien het feit dat Satoshi perfect Brits-Engels sprak, is het minder aannemelijk dat de letters moeten worden omgedraaid. NS zou in dat geval kunnen staan voor “Nick Szabo”.

Is Adam Back Satoshi Nakamoto?

Adam Back
Cryptograaf en cypherpunk
PhD in Distributed Computer Systems
Is geciteerd in de Bitcoin whitepaper
Is waarschijnlijk Satoshi’s inspiratiebron voor Bitcoin’s proof of work
Veel kennis over C++
Patenten aangevraagd over versleutelen van public en private keys vóór 2005
CEO van Blockstream
Geheimzinnig contact gehad met Satoshi Nakamoto
Zeer weinig openbare activiteit rondom Bitcoin’s lancering
Opvallende gelijkenissen met Satoshi Nakamoto

Adam Back is een cryptograaf en cypherpunk wiens paper geciteerd is in de Bitcoin whitepaper. Hij is dan ook geen groentje op technologisch vlak, en heeft een PhD in Distributed Computer Systems. Bovendien heeft hij meerdere papers gepubliceerd over C++: de programmeertaal waarin Bitcoin’s protocol is geschreven, en heeft hij patenten aangevraagd met betrekking tot het versleutelen van public en private keys. Tegenwoordig is Back de CEO van Blockstream, een van de meest invloedrijke Bitcoin-bedrijven.

Back’s paper dat door Satoshi werd geciteerd in de Bitcoin whitepaper heet “Hashcash – a denial of service counter-measure” en is Satoshi’s inspiratiebron geweest voor het proof of work consensus mechanism in Bitcoin. Back, die de paper in 2002 publiceerde, redeneerde destijds al dat een digitale token kan worden gebruikt als validatie van informatie.

Daarnaast citeerde Satoshi een ander belangrijk artikel. Hierin werd het concept van een digitaal grootboek beschreven door Wei Dai. Satoshi vroeg tijdens het schrijven van de Bitcoin whitepaper per e-mail aan Wei Dai of hij dit artikel mocht gebruiken. In dezelfde e-mail vertelde Satoshi dat hij bij Wei Dai terecht was gekomen na een tip van Adam Back. Hoewel Satoshi contact zegt te hebben gehad met Adam Back, is daar geen bewijs van. Ook Back zegt dat hij contact heeft gehad met Satoshi, maar hij weigert het openbaar te maken.

Verder was Adam Back in 1998 een van de eersten die interesse had in Wei Dai’s paper over b-money; een soort Bitcoin. Hij deelde het zelfs met de cypherpunk mailinglist.

Opmerkelijk aan Adam Back is dat hij tussen 2005 en 2010 geen wetenschappelijke artikelen heeft gepubliceerd en ook geen nieuwe patenten heeft ingediend. In dezelfde periode is de Bitcoin whitepaper geschreven, en is Bitcoin gelanceerd. Ná 2010 ging hij weer vrolijk door met patenten indienen, en na 2013 pakte hij ook het schrijven van wetenschappelijke artikelen weer op.

Naast deze opvallende timing, is er een aantal ‘toevallige’ gelijkenissen tussen Adam Back en Satoshi Nakamoto. Zo begonnen Satoshi en Adam Back beide regelmatig een zin met een dubbele spatie, en spreken beide personen Brits-Engels. Ook blijkt uit onderzoek van de Chain Bulletin, die alle openbare communicatie van Satoshi Nakamoto onderzocht, dat Satoshi de Bitcoin whitepaper waarschijnlijk schreef in Londen. Dezelfde stad als waar Adam Back woonde.

Ten slotte is er een logische redenering voor de aanname dat Adam Back voor de naam “Satoshi Nakamoto” koos. Back had namelijk mailcontact met Hall Finney, wiens buurman Dorian Prentice Satoshi Nakamoto op zeer sneue wijze slachtoffer was geworden van het financiële systeem.

Video: Cardano-oprichter Charles Hoskinson vertelt waarom hij denkt dat Adam Back Satoshi Nakamoto is.

Is Paul Le Roux Satoshi Nakamoto?

Paul Le Roux
Zeer kundige softwareontwikkelaar, met specialisatie in C++
Motief om Bitcoin te creëren
Inspireerde mogelijk Satoshi op het gebied van encryptie
Zelfde manier van project lanceren als Satoshi
Kende de technologie achter banksystemen goed
Kende de beperkingen van het traditionele financiële systeem
Bekwaam in het beschermen van zijn identiteit
Opvallend diplomatiek paspoort
Zit tot 2037 in de gevangenis, dus kan zijn bitcoins niet verplaatsen
Opvallende gelijkenissen met Satoshi Nakamoto

Paul Le Roux is een zeer getalenteerd softwareontwikkelaar, en topcrimineel. Zijn specialiteit is C++, de taal waarin het Bitcoin protocol is ontwikkeld. Onder andere met zijn technische kennis heeft hij honderden miljoenen dollars verdiend aan drugs- en wapenhandel. Door zijn grootschalige criminele activiteiten kent Le Roux de beperkingen van het financiële systeem als zijn broekzak. Het is immers zeer ingewikkeld om honderden illegale miljoenen te verplaatsen. Waarde verplaatsen buiten het financiële systeem om kwam Le Roux dus zeer goed uit.

Eind jaren ’90 ontwikkelde Le Roux het in crypto-gerelateerde mailinglijsten besproken E4M (Encryption for the Masses): software om schijven op grote schaal te versleutelen. Iets waarmee hij ver op zijn tijd vooruitliep. Zelfs Satoshi heeft ooit een bericht gewijd over soortgelijke technologie, mogelijk geïnspireerd door Le Roux. Nog meer bijzonder is dat wijze waarop hij E4M lanceerde. Dit deed hij door een website (e4m.net) online te zetten, zodat hij daarop open source code kon delen en feedback kon ontvangen. Ook begon hij op deze website technische vragen te beantwoorden. Satoshi pakte dit precies zo aan met de lancering van Bitcoin.

Net als Satoshi deelde Le Roux bij de lancering van zijn project de open source code ervan.

Nog een opvallend gegeven speelde zich af in de digitale opslagplaats van de eerste originele code van Bitcoin. Op dezelfde locatie werd namelijk in april 2008 software toegevoegd waarmee een virtueel poker spel te maken was. Dat is noemenswaardig, aangezien Le Roux ooit zijn eigen online casino heeft gehad.

Bovendien werd Le Roux, voor zijn tijd als crimineel, ingezet door grote banken zodat zij hun internationale transacties in goede banen konden leiden. Buiten het feit dat een uitvinding zoals Bitcoin Le Roux goed uitkwam, had hij dus ook verstand van de technische kant van het systeem.

Daarnaast was hij zeer gedreven in het geheimhouden van zijn identiteit, net als Satoshi. Le Roux gebruikte allerlei technische mechanismen, zoals versleuteling van data, om zijn identiteit te beschermen. Hierdoor wisten zelfs de meeste medewerkers in Le Roux’s criminele organisatie zijn echte naam niet. Verder bezat hij meerdere paspoorten, waardoor een diplomatiek Congolees paspoort. Die laatste zorgde ervoor dat hij niet vervolgd kon worden. Op dit paspoort heette Le Roux “Paul Solotshi Calder Le Roux”. Misschien is het ver gezocht, maar “Solotshi” lijkt op de voornaam van de Bitcoin-oprichter.

Een opvallend voorval gebeurde tijdens een rechtszaak tussen de Kleiman broers en Craight Wright in 2018. De zaak ging over mogelijke fraude met honderdduizenden bitcoins. Tijdens het fraudeonderzoek naar Wright mochten bepaalde gegevens niet worden gedeeld, omdat in de bewijsstukken een persoon aan het woord kwam die samenwerkte met de politie. In aantekeningen van deze stukken was een link te zien naar de Wikipedia-pagina van Paul Le Roux.

Ten slotte zijn er nog wat overeenkomsten tussen Satoshi Nakamoto en Paul Le Roux die het benoemen waard zijn. Zo spreken ze beide Brits-Engels en stapten in ongeveer dezelfde periode uit de openbaarheid. Satoshi liet namelijk voor het laatst iets van hem horen op 23 april 2011, en Le Roux werd na een jarenlange zoektocht gearresteerd op 26 september 2012. Enkele jaren later vertelde Le Roux een rechter dat hij een bedrijf zou beginnen in superieure mining chips, zodra hij vrijkomt in 2037.

Wat waren de laatste woorden van Satoshi Nakamoto?

De laatst bekende woorden van Satoshi Nakamoto zijn “I’ve moved on to other things. It’s in good hands with Gavin and everyone.”. Satoshi deed deze uitspraak in een e-mail naar softwareontwikkelaar Mike Hearn op 23 april 2011.

Zijn laatste woorden op een openbaar platform sprak Satoshi al op 13 december 2010. Destijds had Wikileaks net bekend gemaakt dat het betalingen in Bitcoin zou gaan accepteren. Hiermee kreeg Bitcoin voor het eerst grootschalige aandacht. Satoshi vond dit niet prettig. Eén van de redenen hierachter was waarschijnlijk dat hij geen slapende honden (machtige mensen uit het traditionele financiële systeem) wilde wakker maken. Op het Bitcoinforum postte Satoshi in december 2010 daarom het volgende: “Wikileaks has kicked the hornet’s nest, and the swarm is headed towards us.”.

Video: verschillende Satoshi-Nakamoto verdachten worden onder de loep genomen.