Uniswap logo

Uniswap laat je handelen met wie, waar en hoe je wil. Binnen het Wall Street van de crypto-wereld bestaan geen ‘algemene voorwaarden’, vind je een enorme verscheidenheid aan muntjes, kun je geld verdienen door je geld beschikbaar te stellen en nog veel meer. Wat er precies mogelijk is op Uniswap, hoe dat werkt, waar de waarde van UNI op gebaseerd is en wat de risico’s van dit protocol zijn, lees je allemaal hieronder!

OprichterHayden Adams
WebsiteUniswap.org
Whitepaper Uniswap V1The Uniswap V1 Protocol
Whitepaper Uniswap V2Uniswap V2 Core
Whitepaper Uniswap V3Uniswap V3 Core

Wat is Uniswap?

Wat is Uniswap?

Uniswap is een gedecentraliseerde crypto-exchange waarbij geen toestemming nodig is om het te gebruiken. Oftewel: een permissionless DEX. Door middel van Uniswap kun je met iedereen ter wereld handelen via het Ethereum-netwerk.

Omdat niemand gebruikers controleert op de activiteiten die ze doen op Uniswap, hoeven ze geen KYC (Know Your Customer) data achter te laten, hebben alleen zij beheer over hun eigen gelden, hoeven ze geen algemene voorwaarden te accepteren, wordt hun account niet bevroren en zal de exchange nooit ‘offline’ gaan.

Deze vrijheid komt met de ‘prijs’ dat gebruikers zelf volledig verantwoordelijk zijn voor het beheren van hun gelden. Zij hebben het wachtwoord en de sleutel tot hun eigen wallet, en niemand anders. Kwijt = kwijt.

Dankzij de inzet van smart-contract technologie en de zeer gebruiksvriendelijke interface van deze web-3.0-dApp is het voor veel mensen gemakkelijk om Uniswap te gebruiken. Om het te gebruiken hoef je namelijk alleen maar je web 3.0 wallet (zoals Metamask) te koppelen aan Uniswap.org. Andere web 3.0 wallets die je kunt gebruiken zijn WalletConnect, Coinbase Wallet, Fortmatic of Portis.

Daarnaast is Uniswap open source. Dat betekent dat iedereen de code waarmee Uniswap gemaakt is, kan inzien, kopiëren en gebruiken. Veel mensen hebben hier reeds gebruik van gemaakt. Uniswap is namelijk de meest geforkte dApp binnen de wereld van decentralized finance. Dat houdt in dat mensen de code van Uniswap gebruiken om er hun eigen applicaties op te bouwen.

Bovendien kun je de huidige activiteit op Uniswap, zoals de totale waarde die op het protocol is opgeslagen of hoeveel waard er op de dApp is verhandeld in de afgelopen 24 uur, altijd zien op Uniswap.info.

Ten slotte wordt Uniswap vertrouwd door grote namen. Zo investeert Coinbase in liquidity pools op Uniswap.

Oprichting

Uniswap is eind 2017 opgericht door ingenieur Hayden Adams. Adams bouwde Uniswap als concept voor een on-chain automated market maker protocol, wat verder werd uitgewerkt door Ethereum-oprichter Vitalik Buterin. Automated market maker protocol? Daar gaan we het later in dit artikel over hebben!

Een jaar later werd Uniswap gelanceerd zonder een ICO, wat destijds baanbrekend was. Het was eind 2018 en de eerste Uniswap-versie (Uniswap V1) was een feit. Hiermee kon men ERC20-tokens verhandelen voor ETH, en weer terug.

In mei 2020 werd Uniswap V2 uitgebracht, waarmee het mogelijk werd om ERC20-tokens direct met elkaar te verhandelen, zonder ze eerst om te zetten in Ether.

In mei 2021 kwam Uniswap V3 uit: een versie waarbij de focus lag op het efficiënt inzetten van gelden die zijn verstrekt door mensen in de markt. Hiermee werd het mogelijk om veel meer geld te verdienen met het geld dat mensen verstrekken aan het Uniswap-protocol.

Video: Uniswap in 1 minuut

Een korte globale uitleg van Uniswap vind je in deze video. Alles in deze video wordt in de rest van dit artikel verder toegelicht.

Hoe werkt Uniswap?

Hoe werkt Uniswap?

Uniswap zorgt ervoor dat kopers en verkopers te allen tijde de door hen gewenste muntjes kunnen kopen en verkopen, zonder dat daar een derde partij bij komt kijken. Om goed te begrijpen hoe Uniswap werkt, is het handig om eerst te kijken naar de werking van een gecentraliseerde exchange.

Hoe werkt een gecentraliseerde exchange?

Gecentraliseerde exchanges worden beheerd door een centrale partij, vaak een bedrijf. Dit bedrijf heeft volledige controle over wat er op hun platform gebeurt. Ze hebben veel gegevens over hun klanten en moeten soms bepaalde informatie over hen doorspelen aan autoriteiten, zoals de Nederlandsche Bank. Ook beheert dit bedrijf de gelden van hun klanten. Zo kunnen ze bijvoorbeeld gelden van klanten bevriezen.

Om te handelen op een gecentraliseerde exchange geef je aan voor welke prijs je een muntje wil kopen of verkopen. Deze ‘order’ komt in het ‘orderbook’ te staan. Dit is een database waarin alle orders (koop- en verkooporders) staan die geplaatst zijn, zonder dat iemand daarop in is gegaan. Ook wel onvervulde orders genoemd. Voorbeeld:

 1. Robert wil 100 UNI tokens kopen voor €50 per stuk (dit is een koop-order).
 2. Jacqueline wil 50 UNI tokens verkopen voor €60 per stuk (dit is een verkoop-order).
 3. Stella wil 70 UNI tokens verkopen voor €55 per stuk (dit is een verkoop-order).
 4. Je ziet dat Robert, Jacqueline en Stella het niet eens zijn over de prijs. Robert besluit daarom zijn prijs te verhogen naar €55.
 5. Door deze prijsverhoging zullen de 70 UNI tokens van Stella automatisch verkocht worden aan Robert voor €55 per stuk.
 6. Het enige dat er nu nog in het orderbook staat is de verkoop-order van Jacqueline (50 UNI tokens voor €60 per stuk) en een deel van Robert’s koop-order (30 UNI tokens voor €55 per stuk).

In dit voorbeeld zie je dat er dus alleen gehandeld kan worden op gecentraliseerde exchanges als een koper en verkoper het met elkaar eens worden over een prijs. Daarom wordt op zo een exchange de prijs van een muntje bepaald door de prijs waarvoor het muntje tijdens de laatste trade verhandeld is.

Ook geldt bij gecentraliseerde exchanges: hoe meer kopers en verkopers, hoe groter het orderbook, hoe meer liquiditeit en hoe sneller je order vervuld zal worden.

Op gecentraliseerde exchanges waar weinig kopers en verkopers te vinden zijn voor een bepaald muntje, zal niet of nauwelijks in dat muntje gehandeld worden. Daarom is liquiditeit een belangrijk criterium voor de kwaliteit van een exchange.

Sommige gecentraliseerde exchanges zetten market makers in om dit risico te voorkomen. Dit zijn externe partijen die bereid zijn muntjes op alle prijzen te kopen en verkopen. Op die manier zal er altijd een koper of verkoper gevonden worden.

Hoe werkt een gedecentraliseerde exchange?

Een gedecentraliseerde exchange, DEX, bestaat uit smart contracts die gebruikmaken van de blockchain. Er worden dus allerlei geprogrammeerde regels op automatische wijze uitgevoerd door een netwerk van onafhankelijke computers. In tegenstelling tot een gecentraliseerde exchange is er bij een DEX dus geen sprake van een centrale partij.

Daarom zijn DEX-gebruikers aan niemand verantwoording schuldig over de acties die zij op de DEX uitvoeren. Op een gedecentraliseerde exchange wordt bijvoorbeeld geen gebruikersdata opgeslagen.

Opvallend is dat transacties op compleet andere wijze tot stand komen op gedecentraliseerde exchanges dan op gecentraliseerde exchanges. Ook wordt de prijs van handelswaar op een heel andere manier vastgesteld.

Zo hebben DEX’s niet eens een orderbook, waar liquiditeit uit voortkomt. In plaats daarvan werken DEX’s met liquidity pools. Een liquidity pool is een grote pot met geld waar iedereen gelden in kan storten. Vaak zijn deze gelden cryptovaluta en de mensen die hier geld in storten, worden liquidity providers (LP’s) genoemd. Orders van DEX-gebruikers worden vervuld door de liquidity pools en de LP’s worden beloond door middel van trading fees. Winst maken op de laatstgenoemde manier heet liquidity mining. Hieronder geven we een voorbeeld van hoe de prijsbepaling gaat volgens het algoritme van Uniswap:

 1. Robert wil 100 UNI tokens kopen.
 2. LP’s van over de hele wereld hebben in een bepaalde liquidity pool 10.000 (X) UNI tokens en 1.000 (Y) ETH gestort. Dus XY = K, 10.000 * 1.000 = 10.000.000. K is een constante.
 3. Robert wil dus 100 UNI kopen. Robert gaat 100 UNI uit de liquidity pool pakken, dus er zullen 10.000 – 100 = 9.900 UNI overblijven. Hoeveel ETH gaat dat kosten?
 4. Eerst pak je de constante K, deel je het door de nieuwe X, waardoor je Y krijgt. 10.000.000 / 9.900 = 1.010,1.
 5. Er moeten na de trade dus 1.010,1 ETH in de liquidity pool zitten om de constante K op 10.000.000 te houden. Robert moet daarom (1.010.1 – 1.000) 10,1 ETH betalen voor 100 UNI.
 6. Een klein percentage hiervan, de transactiekosten/trading fees, gaat naar de LP’s als beloning.
 7. Na de trade van Robert, zitten er nog 9.900 UNI tokens en 1.010,1 ETH in deze liquidity pool.

Het is voor Robert dus geen kwestie van wachten tot er iemand langskomt die bereid is UNI tokens te verkopen voor een X-bedrag. In plaats daarvan wordt de prijs van UNI bepaald door de verhouding tussen de twee muntjes in een bepaalde liquidity pool. Met deze prijs moet je het doen, maar je hebt wel praktisch de garantie dat direct aan jouw order voldaan kan worden.

De formule/algoritme waarmee de prijs van een asset op een gedecentraliseerde exchange wordt bepaald, wordt een automated market maker (AMM) genoemd.

Hoe werkt een liquidity pool?

Het is goed om te weten dat er op een DEX, zoals Uniswap, liquidity pools zijn voor alle mogelijk handelsparen (‘trading pairs) van ERC20-tokens. Zo is er een liquidity pool voor ETH/USDC, ETH/UNI, ETH/LINK, LINK/UNI, UNI/USDC, etc.

In elk van deze liquidity pools zijn dus altijd twee muntjes aanwezig: bijvoorbeeld ETH en UNI. In dat geval is er net zoveel dollarwaarde aan ETH als aan UNI aanwezig. Liquidity providers (LP’s) moeten dan ook altijd hun gelden in de geldende verhouding in de liquidity pool storten. Stel je voor dat ETH $1000 waard is en UNI $50, en stel dat je 200 ETH in de liquidity pool wil storten. Hoeveel UNI moet je dan storten?

 • 200 ETH * $1000 = $200.000
 • $200.000 / $50 = 4.000 UNI

Vervolgens kunnen gebruikers de liquidity pool gebruiken om te handelen. Afhankelijk van de vraag naar ETH en UNI, zal de verhouding ETH/UNI in de pool continu veranderen, waardoor de prijs op- en neer zal gaan.

Hoe werkt Uniswap V1?

Uniswap V1 heeft drie functies: swap, send en pool.

In essentie is Uniswap een automated market maker (AMM). Het AMM model dat Uniswap gebruikt om de prijs van asset vast te stellen, heet het Constant Product Market Maker Model. Dit model werkt met de simpele formule XY = K, waarbij het aantal X-tokens vermenigvuldigd met het aantal Y-tokens altijd gelijk moet zijn aan een constante K.

Swap-functionaliteit
Met de swap-functionaliteit kun je willekeurige ERC20-tokens kopen met en verkopen voor ETH. Als de ERC20-token van jouw keus (XYZ) niet op Uniswap staat, kun je deze zelf importeren. Echter, je zult dan tegen het probleem aanlopen dat er geen liquiditeit is in de liquidity pool van ETH en XYZ. Daardoor kun je er dus niet in handelen.

Op het moment dat je wil handelen op Uniswap, krijg je een soort prijsopgave te zien. Hierin zie je tegen welke prijs je het muntje ongeveer gaat kopen of verkopen. Dit is zelden de prijs waarvoor je het muntje uiteindelijk koopt of verkoopt. Hoe komt dat? Dat heeft te maken met drie dingen:

 • Commissie voor de liquidity providers
 • Slippage
 • Impact op de prijs

Op elke Uniswap trade rust namelijk een handelscommissie (trading fee) van 0.3% die wordt uitgekeerd aan LP’s. Die wordt betaald door de gebruikers. Een mooi gegeven is dat Uniswap zelf geen commissie vraagt!

Daarnaast is er sprake van slippage: het verschil tussen de prijs in de prijsopgave en de prijs die je uiteindelijk betaald. Iedere trade op Uniswap is een Ethereum-transactie. Aangezien het een tijdje duurt voordat zo een transactie is voltooid, kan de prijs van het muntje in de tussentijd zijn veranderd. Dit veroorzaakt slippage. Bij het maken van je trade kun je aangeven hoeveel slippage je maximaal bereid bent om te betalen.

Ten slotte is er sprake van impact op de prijs. Inmiddels weet je hoe de prijs van een muntje op een gedecentraliseerde exchange bepaald wordt: hoe meer X-tokens er in een bepaalde liquidity pool zitten ten opzichte van het aantal Y-tokens, hoe minder X-tokens waard zijn en vice versa. De prijs van het muntje dat je wil kopen of verkopen kan dus veranderen door jouw eigen order. Uiteraard hangt het van de grootte van jouw order en de grootte van de liquidity pool af, hoe groot die impact zal zijn. Meestal valt deze impact reuze mee.

Bij het maken van een trade (ook wel swap genoemd op Uniswap) kun je tevens aangeven wat de maximale tijd is dat je jouw trade open wil laten staan. Zo kun je bijvoorbeeld zeggen dat je een bepaalde trade alleen maar wil maken als het binnen twee uur geregeld kan worden.

Send-functionaliteit
De send-functionaliteit maakt het mogelijk om een ERC20-token naar een ander Ethereum-adres te versturen, terwijl je dit token swapt. Voorbeeld: je wil 8 LINK naar iemand versturen, maar je hebt zelf alleen maar ETH. LINK is $25 waard en ETH $1000:
 1. Je gebruikt de send-functionaliteit;
 2. Je verstuurt 0.2 ETH (0.2 ETH * $1000 = $200) naar het betreffende adres;
 3. Op het betreffende adres komt 8 LINK ($200 / $25 = 8 LINK) aan.

Pool-functionaliteit
Ten slotte is er de pool-functionaliteit binnen Uniswap V1. De functionaliteit zorgt ervoor dat gebruikers op Uniswap onafhankelijk kunnen handelen van allerlei derde partijen. Via deze methode kunnen de gebruikers namelijk zelf geld investeren in het protocol. In ruil voor het risico op het verwateren van hun ingelegde gelden, worden LP’s beloond door middel van de 0.3% transactie-commissie die Uniswap-gebruikers bij elke trade betalen.

Iedereen kan een eigen liquidity pool beginnen op Uniswap. Daar zitten zelfs geen kosten aan verbonden. Dus in feite kan iedereen zijn eigen muntje lanceren op Uniswap en daar zelf een liquidity pool voor opzetten!

Aan de kant van de liquidity providers, LP’s, is binnen de pool-functionaliteit een bijzonder element aanwezig: LP tokens. Op het moment dat een liquidity provider liquiditeit toevoegt aan een pool, krijgen zij daarvoor in ruil een aantal LP tokens dat overeenkomt met de hoeveelheid liquiditeit die zij hebben toegevoegd. Dit zijn ERC20-tokens die de investering van een LP vertegenwoordigen en kunnen worden ingeruild voor crypto’s die op dat moment als liquiditeit in een pool zitten.

Ook kun je met LP tokens traden op DEX’s en kun je ze zelfs gebruiken als onderpand op dApps zoals Aave. Met dit onderpand kun je vervolgens meer cryptocurrencies lenen, die je ook weer kunt inzetten in een liquidity pool. Op basis van die liquiditeit ontvang je opnieuw LP tokens en kun je hetzelfde trucje uitvoeren. Op die manier verhoog je natuurlijk je risico, maar ook je potentiële return on investment.

Hoe werkt Uniswap V2?

Uniswap V2 heeft alle functionaliteiten van Uniswap V1 plus nog wat extra features. Zo zij in V2 de volgende zaken nieuw:

 • Flash swaps
 • Swappen van willekeurige ERC20-tokens

Flash swaps
Flash swaps kun je vergelijken met flash loans: het zijn leningen op de blockchain waarbij je praktisch zoveel tokens kunt lenen als je wil, zolang je de lening maar weer terugbetaalt in dezelfde transactie.

Zo kun je flash swaps bijvoorbeeld gebruiken als je ziet dat er een prijsverschil zit tussen muntje X op de ene exchange ($2.00) versus op een andere exchange ($2.10). Dan kun je met je flash swap (geleend geld) het muntje opkopen voor $2.00 per stuk, verkopen voor $2.10 per stuk, en vervolgens het geld terugbetalen. Als je kapitaaltoename groter is dan de 0.3% commissie op Uniswap, heb je winst gemaakt.

Willekeurige ERC20-tokens onderling verhandelen
Daarnaast kun je vanaf Uniswap V2 willekeurige ERC20-tokens onderling verhandelen. Je hoeft ze dus niet meer ETH te gebruiken als tussenstap. Als je nu op Uniswap met DAI WBTC wil kopen, kan dat zonder ETH te gebruiken.

Hoe werkt Uniswap V3?

Uniswap V3 heeft alle functionaliteiten van Uniswap V2 plus een flink pakket aan extra features. Deze nieuwigheden staan in het teken van een efficiënter gebruik van kapitaal. De volgende features zijn vanaf Uniswap V3 opgenomen:

 • Concentrated liquidity
 • Efficiëntie van kapitaal (capital efficiency)
 • Range orders en risico’s van impermanent loss en inactieve liquiditeit
 • Non-fungible liquidity
 • Flexibele transactiekosten
 • Licentie om open source code te gebruiken

Concentrated liquidity
Concentrated liquidity stelt liquiditeit providers in staat om hun gelden slechts ter beschikking te stellen voor het handelen van een asset in een bepaalde prijsrange. In Uniswap V1 en V2 wordt de liquiditeit van LP’s ter beschikking gesteld om te allen tijde in de betreffende asset te handelen. Of dit asset nu een prijs heeft van $0.00001 of van $1.000.000: de liquiditeit van alle LP’s in de betreffende liquidity pool kan gebruikt worden.

Dit is niet efficiënt, aangezien er niet of nauwelijks gehandeld wordt op een prijs van $5 als de asset in kwestie $100 waard is. Waarom zou je liquiditeit reserveren voor het geval de asset verhandeld gaat worden voor $5? Dat is zonde.

Daarom kunnen LP’s vanaf Uniswap V3 kiezen in welke prijsrange zij hun liquiditeit ter beschikking willen stellen. Hierdoor wordt ook de AMM formule van Uniswap (XY = K) veranderd, omdat er meerdere soorten liquiditeit zullen worden aangeboden per pool. De ophoping van liquiditeit die hierdoor ontstaat rondom populaire prijspunten, doet al wat meer denken aan de orderbooks op gecentraliseerde exchanges.

Als resultaat hiervan zal Uniswap eerder orders kunnen vervullen, waardoor de slippage een aanzienlijk kleinere rol gaat spelen. Een nadeeltje voor LP’s is dat het hen extra gas (transactiekosten op Ethereum) gaat kosten om hun kapitaal op verschillende prijsranges te plaatsen. Onder andere om LP’s te compenseren is capital efficiency bedacht!

Capital efficiency
Capital efficiency zorgt ervoor dat LP’s tot wel 4000 keer meer kunnen verdienen op Uniswap V3 ten opzichte van hun verdiensten op Uniswap V2. Deze mogelijkheid komt voort uit het aanbieden van de functie ‘concentrated liquidity’.

Het werkt als volgt: op Uniswap worden de transactiekosten (0.3% per trade) proportioneel verdeeld onder de liquidity providers van de betreffende pool. Als er op een dag $100 aan transactiekosten is verdiend en je hebt 3% van de liquidity pool gevuld, ontvang je die dag $3. In V3 ligt het iets genuanceerder, omdat je te maken hebt met verschillende prijsranges waarvoor je liquiditeit kunt aanleveren. Voorbeeld:

 • Stel, je stelt liquiditeit ter beschikking voor een asset met een prijs die schommelt tussen $20 en $25. Daarom wil Peter dat zijn liquiditeit uitsluitend gebruikt wordt als de prijs van de asset zich tussen de $20 en $25 bevindt. Peter vult de liquiditeitspool voor 50%.
 • Een andere LP, Henk, stelt zijn liquiditeit in dezelfde liquidity pool ter beschikking voor het geval het betreffende asset wordt verhandeld tussen de $10 en $15. Ook Henk vult de pool voor 50%.
 • De volgende dag beweegt de asset zich de hele dag tussen de $20 en $25.
 • De transactiekosten die dan in deze liquidity pool worden verdiend zullen proportioneel worden verdeeld over de LP’s die de actieve liquiditeit hebben geleverd. In dit geval krijgt Peter 100% van de transactiekosten van die dag en Henk 0%. Dit komt omdat Henk’s liquiditeit, die pas zou worden geleverd als de prijs zich tussen de $10 en $15 bevond, niet gebruikt is.

Door deze werking kun je veel meer verdienen als LP. In principe geldt: hoe kleiner de prijsrange die je als LP opgeeft, hoe hoger het risico dat je verdiensten misloopt, maar hoe hoger je potentiële verdiensten.

Met deze handige tool kun je berekenen van je geschatte verdiensten zullen zijn op Uniswap V3.

Range orders en de risico's op impermanent loss en inactieve liquiditeit
Gevaren die op de loer liggen voor LP’s bij concentrated liquidity is impermanent loss en het inactief worden van liquiditeit.

Impermanent loss is het verschil tussen de winst die je gemaakt zou hebben als je de cryptomunt in kwestie simpelweg gehodld had en het scenario waarin je de betreffende liquidity pool in liquiditeit had voorzien. Hoe zit dat? Voorbeeld:

 • Stel, je voorziet de UNI/USDC pool van liquiditeit: 50% UNI en 50% USDC in de prijsrange van $80 en $90.
 • Op het moment dat de prijs van UNI in USDC stijgt naar niveaus boven de $90, zullen al jouw geleverde UNI tokens omgezet zijn in USDC (de UNI tokens zijn immers verkocht aan de markt, omdat daar meer vraag naar was). Je loopt dan winst mis, want je had meer winst gehad als je UNI als vastgehouden.
 • Op het moment dat de prijs van UNI in USDC daalt naar niveaus onder de $80, zullen al jouw geleverde USDC tokens omgezet zijn in UNI (de UNI tokens zijn immers opgekocht door de markt, omdat men van die tokens af wilde). Je loopt dan winst mis, want je had dan minder verlies gehad als je UNI had verkocht.

Daarnaast lopen LP’s het risico op het inactief worden van liquiditeit. Als de prijs van de betreffende asset buiten de door de LP gestelde prijsrange ligt, verdient hij namelijk geen transactiekosten (trading fees) meer.

Om deze risico’s te verkleinen, kunnen LP’s meerdere concentrated liquidity posities instellen. Zo kan een LP besluiten om posities te openen op UNI/USDC (uit bovenstaand voorbeeld) op de prijsranges $60 – $65; $70-75; $80-$90; en $95-$105. Op die manier wordt het risico verspreid over meerdere prijspunten. Mogelijke impermanent loss en inactieve liquiditeit worden dan vaak gecompenseerd door winst die gemaakt wordt in andere prijsranges.

Verder worden range orders door LP’s gebruikt om deze risico’s te verkleinen. Range orders kun je vergelijken met limit orders op gecentraliseerde exchanges. Je geeft hierbij een specifiek prijspunt aan waarop je een bepaald asset wil kopen of verkopen. Aangezien alles op Uniswap om liquiditeit draait, doe je dit door aan te geven bij welk prijspeil je de betreffende liquidity pool zou willen voorzien van liquiditeit. Voorbeeld:

 • Pieter is LP en voorziet de LINK/USDC pool van liquiditeit. Hij wil dat zijn LINK volledig omgezet wordt in USDC als LINK het prijspeil van 85 USDC bereikt.
 • Daarom zet Pieter een range order: hij voorziet de LINK/USDC pool van liquiditeit tussen $84.99 en $85.01.
 • Als LINK stijgt tot boven de $85.01, zijn alle LINK tokens die hij had ingelegd omgezet in USDC en wordt zijn liquiditeit inactief. Pieter’s liquiditeit is immers alleen actief tussen de $84.99 en $85.01.

Het leuke aan range orders is dat je er dus feitelijk liquiditeit mee aanbiedt. Daardoor zal Pieter transactiekosten verdienen op het moment dat LINK tussen de $84.99 en $85.01 waard is. Daarom zijn range orders een manier voor LP’s om meer geld te verdienen.

Non-fungible liquidity
Non-fungible liquidity zijn praktisch liquiditeit posities verpakt in een NFT. Zoals je weet, ontvangen LP’s LP-tokens als zij een pool van liquiditeit voorzien. Deze ERC20-tokens vertegenwoordigen de proportionele waarde van de liquiditeit die jij in het protocol hebt ingebracht. Echter, ze houden bijvoorbeeld geen rekening met de prijsranges waarvoor jij een pool in liquiditeit voorziet en ook niet in welke specifieke pool jij actief bent.

Om toch iedere individuele investering te kunnen verpakken in een token, zijn er op Uniswap V3 ERC721-LP-tokens. Dit zijn NFT’s die jouw specifieke investering vertegenwoordigen.

Een nadeel hiervan is dat men deze ERC721-tokens niet gemakkelijk kan inzetten in andere DeFi Dapps.

Flexibele transactiekosten
In Uniswap V3 kunnen LP’s de transactiekosten instellen die zij in rekening willen brengen als hun liquiditeit gebruikt wordt. Logischerwijs zullen de transactiekosten hoger zijn voor risicovollere assets.

Video: Uniswap V3 uitgelegd

Kun je wel wat verbeelding gebruiken bij de bovenstaande Uniswap V3 uitleg? Check dan deze video:

De UNI token

De UNI token

UNI is een ERC20-token die binnen Uniswap wordt gebruikt als governance token. Dat houdt in dat hoe meer UNI tokens je bezit, hoe meer invloed je hebt over het beleid binnen Uniswap.

Ondanks dat UNI niet bedoeld is als valuta, is het veel waard. Dat komt doordat de markt Uniswap’s toekomstige waarde hoog inschat. En aangezien het aantrekkelijk is om invloed, en dus UNI tokens, te hebben binnen een waardevol protocol, stijgt de waarde van de munt. Bij UNI moet je jezelf dus de volgende vraag stellen: ‘Hoeveel denk ik dat zeggenschap over Uniswap’s beleid waard is? En hoeveel verschilt die waarde van de huidige market cap?’

Lancering

In september 2020 werd de UNI token gelanceerd door middel van een airdrop. Iedereen die vóór 1 september 2020 gebruik had gemaakt van Uniswap ontving 400 UNI gratis. Destijds was dat grofweg €1400 waard! Deze airdrop zorgde natuurlijk voor veel aandacht voor Uniswap en daarmee voor de UNI token.

Token distributie

Tussen 2020 en 2024 worden er in totaal 1.000.000.000 UNI vrijgegeven. 60% gaat naar de community, 21,5% gaat naar Uniswap en 18,5% wordt apart gehouden voor investeerders.

Vanaf 2024 treedt er een inflatie in werking van 2% per jaar. Deze inflatie zal worden uitbetaald aan beleidmakers, oftewel UNI holders. Zij zullen dit verdienen door hun UNI te staken en door mee te stemmen met beslissingen over het protocol. Dit wakkert in theorie veel deelnamebereidheid vanuit de gemeenschap aan. Zeker aangezien het alternatief, UNI holden, in principe 2% per jaar gaat kosten door de inflatie.

Daarnaast is het de bedoeling dat de tokens in de loop van de tijd worden overgeheveld van Uniswap (die 21,5% van de aanvankelijke miljard tokens bezitten) naar de community (UNI holders).

Ondergewaardeerd of overgewaardeerd?

Alle hype omtrent een muntje kan er al gauw voor zorgen dat het overgewaardeerd wordt. Voor crypto’s die binnen de DeFi-sector vallen, zoals UNI, kun je een vuistregel gebruiken om te kijken of het muntje overgewaardeerd is. Het gaat met de volgende formule: Market Cap / Total Value Locked.

Op Coinmarketcap kun je in één oogopslag zien wat de huidige market cap en de huidige TVL van Uniswap is. Als de market cap hoger is dan de TVL, is het muntje overgewaardeerd. Als de market cap lager is dan de TVL, is het muntje ondergewaardeerd. Vaak, en zeker in een bull-market, zal je zien dat muntjes overgewaardeerd zijn. Dat wil niet zeggen dat ze niet meer verder kunnen stijgen in prijs, maar het zegt wel iets over het niveau waar de prijs naartoe getrokken wordt.

Houd er echter rekening mee dat deze formule niet meer op gaat als UNI holders ooit passief inkomen kunnen verdienen met hun UNI. Dit zou vanaf 2024 het geval kunnen zijn, gezien de toekomstige inflatie van het protocol. UNI tokens worden daarmee automatisch meer waard.

Wat is de koersverwachting van Uniswap (UNI)?

Om de toekomstige waarde van UNI te bepalen, kijken we onder aan de streep naar twee factoren: de toekomstige market cap en het toekomstig aantal tokens.

Uniswap wil het beste gedecentraliseerde platform worden om te handelen, passief inkomen te verdienen en DeFi dApps op te bouwen. Het is moeilijk om hier een potentiële market cap aan te hangen. Maar aangezien hun stip op de horizon gezien kan worden als ‘het gedecentraliseerde Wall Street’, zou je op basis daarvan een zeer wilde schatting kunnen maken.

De stock exchange op Wall Street is enkele tientallen biljoenen waard. Laten we zeggen €40 biljoen (€40.000.000.000.000). In het meest optimistische scenario (het is bijna dromenland, maar het is een stip op de horizon) behaalt Uniswap deze market cap. Vervolgens delen we dit getal door één miljard: het voorlopige maximale aanbod UNI tokens.

€40.000.000.000.000 / 1.000.000.000 UNI = €40.000 per UNI.

Een iets realistischere benadering is om Uniswap te vergelijken met de grote crypto exchanges. Deze hebben, afhankelijk van de bear- of bull-status van de markt, een waardering van tussen de €40 en €200 miljard. Laten we hiermee dezelfde berekening maken:

€40.000.000.000 / 1.000.000.000 UNI = €40 per UNI.

€200.000.000.000 / 1.000.000.000 UNI = €200 per UNI.

Een waardering van tussen de €40 en €200 per UNI zou daarom helemaal niet gek zijn. Echter, mocht Uniswap de volledige handelswereld op zich nemen, kun je op zeer lange termijn misschien wel denken aan een prijs van €40.000 per UNI. Echter, hoewel niets op deze website financieel advies is, moet je deze laatste schatting wel met een hele grote korrel zout nemen.

Ten slotte komt er weliswaar vanaf 2024 2% jaarlijkse inflatie bij, maar daar kunnen UNI holders aan ontkomen door deel te nemen aan het Uniswap beleid. Dit zou dus niet zo een groot effect moeten hebben.

Wat zijn de risico’s van Uniswap?

Wat zijn de risico's van Uniswap?

Natuurlijk zit er ook een aantal risico’s aan Uniswap verbonden, die er potentieel voor kunnen zorgen dat de prijs van UNI ver achterblijft, of zelfs instort. Kortweg komen de risico’s neer op het volgende:

 • Concurrentie
 • Gebrek aan interoperabiliteit
 • Licentie voor V3-code
 • Scam coins
 • Transactiekwaliteit

Concurrentie
Ten eerste heeft Uniswap te maken met stevige concurrenten, zoals SushiSwap, 1inch en PancakeSwap. Zij lijken geïnspireerd te zijn door Uniswap, maar proberen het op hun eigen manier net wat beter te doen. Of het de concurrenten gaat lukken om Uniswap van de troon te stoten, is nog maar zeer de vraag.

Gebrek aan interoperabiliteit
Daarnaast lijkt het gevaar te bestaan van een gebrek aan interoperabiliteit. Voorheen kregen LP’s ERC20-LP-tokens die zij konden inzetten in andere DeFi protocollen om bijvoorbeeld nog meer crypto te lenen, zodat zij daar opnieuw geld mee konden verdienen. Echter, de feature ‘Non-fungible liquidity’ uit Uniswap V3 kan daarbij wel eens roet in het eten gooien. De nieuwe LP-tokens zijn gebaseerd op het ERC721-protocol: een protocol voor NFT’s. Van deze tokens is erg lastig gebruik te maken binnen andere DeFi-protocollen, omdat het individuele investeringen vertegenwoordigd en niet een door veel mensen geaccepteerde waarde heeft. Je moet immers maar net iemand vinden die geïnteresseerd is in jouw specifieke investering. Gelukkig lijken er wel omweggetjes te zijn die dit probleem oplossen. Hoe snel deze oplossingen algemeen bekend worden, moeten we nog maar afwachten.

Licentie voor V3-code
Een ander, opvallend, risico is dat de code van Uniswap V3 niet direct voor iedereen beschikbaar is. Dit is vreemd, aangezien de code van crypto-protocollen vrijwel altijd direct openbaar is. In het geval van Uniswap V3’s code is deze pas na twee jaar gratis in te zien. Tot die tijd moet er betaald worden voor een licentie. Waarschijnlijk doet Uniswap dit om een wildgroei aan Uniswap-clonen te voorkomen. Echter, deze beslissing zou argwaan kunnen wekken bij het publiek en instituties: hebben ze iets te verbergen?

Scam coins
Verder staan DEX’s bekend om de vele scam coins die erop actief zijn. Zoals je misschien weet, voeren gecentraliseerde exchanges allerlei scans en onderzoeken uit voordat ze een bepaald muntje toelaten op hun platform. Bij gedecentraliseerde exchanges gebeurt dat niet. Daar kan iedereen zijn eigen muntje lanceren en niemand die iets controleert. Uiteraard zitten daar regelmatig muntjes bij die oplichting als hoogste prioriteit hebben. Doe daarom altijd grondig onderzoek voordat je in een muntje investeert.

Transactiekwaliteit
Ten slotte een zeer belangrijk risico dat gaat over de kern van wat Uniswap is: de transacties. Op social media hoor je het regelmatig voorbijkomen: de transacties op Uniswap zijn traag, duur en er is veel slippage. Uniswap is gebouwd op Ethereum, wat vaak de bottleneck is als het gaat om de snelheid, de prijs en slippage van transacties. Om de schade op dit vlak te beperken, kun je tegenwoordig op Uniswap aangeven wat je maximaal bereid bent te betalen voor een transactie. Dit geldt ook voor de maximale tijd die je bereid bent te wachten op een transactie. Op die manier kom je nooit voor verrassingen te staan. Hoe dan ook, het is voor Uniswap te hopen dat Ethereum zijn problemen weet op te lossen.

Echter, Uniswap heeft zelf ook een aandeel in de soms slechte kwaliteit van de transacties. Zo kan de prijs van een muntje bijvoorbeeld gigantisch hard fluctueren doordat er te weinig liquiditeit in een bepaalde liquidity pool zit. Procentueel gezien krijgen orders meer invloed op de prijs naarmate de liquidity pool kleiner is. Het is dus zaak dat het aantrekkelijk genoeg blijft voor LP’s om Uniswap van liquiditeit te voorzien.

UNI kopen

UNI is te koop op veel verschillende exchanges. Je kunt eerst meer lezen over het kopen van crypto, maar je kunt ook direct aan de slag. Zo kun je UNI natuurlijk kopen op de website van Uniswap, maar ook op Binance en Coinbase:

UNI bewaren

Je kunt cryptovaluta op verschillende manieren bewaren, maar onze ervaring is dat de meest veilig manier de Ledger Nano S is:

Is Uniswap (UNI) een goede investering?

Is Uniswap (UNI) een goede investering?

Uniswap streeft een groot doel na: handelen mogelijk maken voor iedereen ter wereld op een gedecentraliseerde manier. Hiermee mengen ze zich in een enorm grote industrie en zou je ze kunnen vergelijken met de gedecentraliseerde versie van Wall Street.

Verder hebben ze een gebruiksvriendelijke interface en hebben ze met Uniswap V3 laten zien zeer vooruitstrevend te zijn. De mogelijkheid om kapitaal efficiënt in te zetten, zal veel investeerders en institutionele beleggers kunnen aantrekken. Uniswap is ten slotte een effectieve tool van ‘je geld laten werken’.

De waarde van dit innovatieve handelsprotocol wordt vertegenwoordigd in de munt UNI. UNI is een munt waarmee je in feite beslissingsrechten koopt binnen het beleid van Uniswap. Om de waarde van dit muntje te bepalen, moet je jezelf dus de vraag stellen in hoeverre de beslissingsbevoegdheid van het Uniswap protocol waard is. Als je dit deelt door het aantal beschikbare UNI tokens, kom je op een bepaalde waarde per UNI uit.

Natuurlijk is een investering in Uniswap niet zonder risico’s. Zo zijn er sterke concurrenten op de markt, is er de vraag er in de toekomst genoeg interactie mogelijk is tussen Uniswap en andere DeFi protocollen en laat de transactiekwaliteit soms te wensen over.

Al met al is Uniswap een protocol met veel potentie. De kans dat de beslissingsbevoegdheid binnen Uniswap op hoge waarde wordt geschat is dan ook groot. Dit zal zich logischerwijs afspiegelen in de waarde van UNI. Aan de andere kant zijn er wat obstakels, die roet in het eten kunnen gooien. Echter, een verbeterd Ethereum, het netwerk waarop Uniswap gebouwd is, met snellere en goedkopere transacties zou al veel helpen.

DoelHandelen mogelijk maken voor iedereen ter wereld op een gedecentraliseerde manier.
ToepassingenHandelen, investeren, lenen, uitlenen en meer financiële activiteiten uitvoeren zonder daarbij een derde partij nodig te hebben.
BlockchainEthereum
Maximaal aanbod1.000.000.000 UNI + 2% per jaar vanaf 2024
SamenwerkingenCoinbase (investeert in liquidity pools), Team Secret (eSports)
ConcurrentenPancakeSwap, SushiSwap, 1inch

Video: samenvattende uitleg

Check deze video om een samenvattend beeld te krijgen van Uniswap: