Trustswap logo 300px

De oplichterij van ICO’s, de hoge drempel om crypto-projecten te starten en het stroeve proces van crypto-gerelateerde betalingstoepassingen. Dit zijn allemaal zaken die Trustswap probeert op te lossen. Hoe zij dit precies doen en welke rol hun SWAP token daarin speelt, lees je allemaal in dit artikel!

CEOJeff Kirdeikis
WebsiteTrustswap.org
WhitepaperDecentralized Finance – Global Smart Swap & Escrows

Wat is Trustswap?

Wat is Trustswap?

Trustswap is een full-service ecosysteem voor digitale activa. Meer specifiek zorgt Trustswap ervoor dat crypto-betalingen in allerlei vormen en maten kunnen plaatsvinden, zonder dat daar een centrale partij voor nodig is. Een groot deel van hun focus ligt op het lanceren van nieuwe crypto-projecten. Ze willen dit toegankelijk, goedkoop en veilig maken.

Het doel van Trustswap is het aanbieden van een totaalpakket aan diensten die zijn gericht op digitale activa. Crypto-betalingen spelen hierin een grote rol. Trustswap probeert de mogelijkheden van deze betalingen namelijk flink uit te breiden. Daarmee kunnen ze een belangrijke rol in de DeFi-industrie (decentralized finance) gaan spelen.

Ook een belangrijk punt is dat Trustswap veel energie steekt in het ontwerpen van een mooie user interface zonder technisch geneuzel. Crypto moet volgens hen toegankelijk zijn voor iedereen.

Oprichting

Trustswap is opgericht in de zomer van 2020 door Jeff Kirdeikis. Daarvoor heeft Jeff Uptrennd opgericht, een social media platform gebouwd op de blockchain. Verder beheert hij een grote crypto-gerelateerde Facebook groep en is hij de gastheer van The Bitcoin & Crypto Podcast.

Daarnaast heeft Trustswap een paar doorgewinterde crypto-iconen als adviseurs. Twee voorbeelden zijn Ivan Liljeqvist, bekend van zijn dagelijkse liveshow op zijn website Ivanontech.com, en Mauvis Ledford, voormalig CTO van Coinmarketcap.

Gebruikers

Eigenlijk valt iedereen binnen de doelgroep van Trustswap. Voor iedereen die betalingen op de blockchain wil doen, kan Trustswap van waarde zijn. Verder kunnen bedrijven klant worden van Trustswap, aangezien zij te maken hebben met veel betalingen. Betalingen die uiteraard allemaal omgezet kunnen worden naar crypto-betalingen.

Video

Met deze video introduceerde Trustswap zichzelf. Het geeft in 3 minuten een goed beeld van wat het ongeveer is:

Wat zijn de toepassingen van Trustswap?

Wat zijn de toepassingen van Trustswap?

Trustswap biedt veel betalingsgemakken in de cryptowereld aan. Hun technologie maakt tijdgebonden crypto-betalingen, crypto-betalingen gebaseerd op gebeurtenissen en wrapping as as service (WaaS) mogelijk.

Eigenlijk waren al deze zaken mogelijk vanaf het moment dat Ethereum live ging. Echter, een realistische manier om dit op grote schaal uit te rollen was er niet. Het werd al gauw een erg technisch verhaal. Trustswap haakt hierop in door hun diensten te voorzien van een duidelijke user interface. Alles is gericht op een zo goed mogelijke user experience, zodat de drempel om van deze crypto-betalingsmogelijkheden gebruik te maken aanzienlijk verlaagd wordt. Trustswap wil dus echt een plug & play omgeving creëren.

Verder kunnen projecten/bedrijven hun tokensale vanaf Trustswap doen, ook wel ‘lanceren’/’launching’ genoemd, en projecten/bedrijven kunnen Trustswap’s diensten integreren met hun bestaande infrastructuur. Trustswap is dus een ecosysteem. Zelfs eentje waarop gebouwd kan worden. Kosten van transacties die vervolgens in dit ecosysteem plaatsvinden, worden deels gealloceerd aan SWAP-holders.

Tijdgebonden crypto-betalingen

Door crypto-betalingen te laten plaatsvinden in een zelf in te stellen smart contract, kun je een bepaalde hoeveelheid crypto loslaten op een bepaald tijdstip.

Geautomatiseerde salarisbetalingen

Dit soort smart contracts zijn ideaal voor het uitbetalen van salarissen. Bedrijven kunnen op deze manier simpelweg instellen dat er maandelijks bijvoorbeeld 0.05 BTC wordt overgemaakt naar werknemers X, Y en Z.

Crypto-abonnementen

Ook ontstaat de mogelijkheid tot crypto abonnementen. Betalingen op abonnementsbasis zijn de meest gebruikte betalingsmethode op het internet. Dus er is een gigantische afzetmarkt voor deze dienst.

Met Trustswap’s technologie kun je eenvoudig smart contracts creëren die een x aantal tokens per x tijdseenheid van de ene naar de andere wallet overmaken. Bedrijven kunnen, door gebruik te maken van Trustswap, dus crypto-abonnementen verkopen. Voor hen is dit erg aantrekkelijk aangezien er door de tussenpersoon geen geld teruggevorderd kan worden. Met de blockchain technologie kan een betaling namelijk niet worden teruggedraaid.

Uiteraard is het denkbaar dat bedrijven het te risicovol vinden om SWAP tokens te accepteren als betaling, aangezien het een relatief kleine munt is. Om dit risico weg te nemen, kunnen zij ook gewoon ETH, USDT, DAI en andere ERC20 tokens gebruiken.

Crypto-betalingen gebaseerd op gebeurtenissen (event-based payments)

Hierbij wordt een crypto-betaling pas in werking gezet op het moment dat er iets plaatsvindt. Dit “iets” kan bijvoorbeeld het behalen van een mijlpaal zijn. Aan de hand van het begrip “DAICO” kunnen we dit goed uitleggen.  

DAICO’s

DAICO’s zijn dé manier om het risico weg te nemen uit ICO’s. Bij een DAICO investeren mensen hun geld in een nieuw project. Echter, dit geld wordt pas vrijgegeven aan het team achter het project wanneer zij, van tevoren vastgelegde, mijlpalen bereiken. Zo komt er bijvoorbeeld bij elke mijlpaal 10% van het opgehaalde geld vrij, zodat het team ermee aan de slag kan. Mocht het team de mijlpalen niet halen, kunnen investeerders ten alle tijden besluiten het overgebleven deel van de investering weer uit te laten betalen.

Aan de ene kant zorgt dit voor een veiliger gevoel bij investeerders: ze weten zeker dat het team van het nieuwe project niet wegrent met het geld zonder iets te leveren. Aan de andere kant ontstaat er een sterke motivatie voor het team om te presteren.

Om deze technologie heen heeft Trustswap zijn eigen launchpad gebouwd. Op dit platform kunnen nieuwe projecten investeringsgeld ophalen. Ze lanceren als het ware op Trustswap.

Projecten die Trustswap gebruiken om investeringsgeld op te halen, maken standaard gebruik van een DAICO. Dit geeft investeerders veel vertrouwen en zal zorgen voor beter presenterende project die vanaf Trustswap lanceren. Om deel te nemen aan een project dat op Trustswap lanceert, heb je de SWAP token nodig.

Trustswap heeft nog een ander belangrijk onderdeel aan zijn launchpad toegevoegd. Het neemt namelijk alle juridische rompslomp op zich die nodig is om een crypto-project te lanceren. Dus projecten die lanceren vanaf Trustswap hoeven veel minder te regelen én investeerders kunnen praktisch niet meer worden opgelicht.

Wrapping as a Service (WaaS)

Wrapping as a Service is het verpakken van een willekeurig digitaal muntje zodat het direct gebruikt kan worden in het ecosysteem van Ethereum.

Ethereum is veruit het grootste crypto-platform: hierop zijn de meeste dApps, wallets en decentralized exchanges gebouwd. Ook werken veruit de meeste blockchain-ontwikkelaars aan Ethereum. Hierdoor is het erg aantrekkelijk voor cryptovaluta om gebruikt te kunnen worden op dit netwerk. Voor ERC20-tokens is dit standaard mogelijk, maar voor niet-ERC20-tokens niet. Maar daar brengt Trustswap dus verandering in!

Door een digitaal laagje over het muntje in kwestie te programmeren, kan elk muntje gebruikt worden op het Ethereum netwerk. Ook als het een muntje betreft dat bijvoorbeeld op Cardano, Polkadot of Binance Smart Chain is gebouwd. Hierdoor kan dit muntje direct van alles profiteren dat reeds gebouwd is op Ethereum.

Smartswaps

Smartswaps zijn een manier om een uitwisseling van tokens te laten plaatsvinden zonder tussenkomst van een derde partij. Het mooie hiervan is dat de ene partij de ander niet hoeft te vertrouwen.

Smartswaps is dus een soort escrow-dienst. Beide partijen zetten tokens vast in een smart contract. Vervolgens laat het smart contract ieders tokens pas los als aan de eisen van de afspraak is voldaan.

SmartLaunch

Veel van hun toepassingen brengt Trustswap samen in hun dienst SmartLaunch. SmartLaunch bestaat grofweg uit drie onderdelen: token locks, liquidity locks and Mint.

Een token lock is een vastgezette hoeveelheid tokens en vallen onder tijdgebonden crypto-betalingen. Vaak heeft het team achter een nieuw crypto-project veel tokens in hun bezit. Met een token lock voorkom je dat zij grote hoeveelheden tokens in één keer verkopen. Teams kunnen dan namelijk pas na verloop van tijd een bepaalde hoeveelheid van hun tokens verkopen.

Hoewel deze technologie al bestond, werd er door nieuwe projecten weinig gebruik van gemaakt. Dit komt omdat er een gigantisch veel gedoe komt kijken bij het implementeren van dit soort crypto-betalingen. Bovendien was het erg duur. Trustswap wil deze technologie dichter bij de gebruiker brengen door er een relatief goedkoop plug & play-systeem van te maken.

Met SmartLaunch wil Trustswap token locks, liquidity locks and hun dApp Mint bij elkaar brengen:

  • Token locks zorgen ervoor dat het team achter het project niet zomaar een groot deel van de tokens kan verkopen, waardoor de waarde van token instort.
  • Liquidity locks zorgen ervoor dat er liquiditeit voor de token blijft bestaan: er kan dus fatsoenlijk in gehandeld worden.
  • Mint, Trustswap’s token generator, ervoor dat iedereen zonder technische kennis een crypto-token kan maken die volledig voldoet aan alle vereisten.

Als er een token in Mint wordt gecreëerd, worden er regels in de token geïmplementeerd die ervoor zorgen dat het veilig is om ermee te handelen. Zo wordt de code gecheckt, wordt het onmogelijk gemaakt om plotseling nieuwe tokens “bij te drukken”, wordt er voorkomen dat er uit het niets iets kan worden aangepast in het smart contract, etc.

Deze dienst bespaart projecten die een token willen lanceren tienduizenden dollars aan ontwikkelings- en auditkosten. Daarnaast maakt SmartLaunch het onmogelijk voor teams van projecten om plotseling nieuwe tokens te creëren of andere onverwachte zaken uit te voeren.

Verder is Trustswap zich ervan bewust dat er veel innovatie plaatsvindt binnen de crypto-industrie. Daarom zullen zij nieuwe innovaties direct implementeren in tokens die zij uitgeven. Op die manier blijft het Trustswap ecosysteem groeien en meegaan met de vraag uit de markt.

En het mooie van SmartLaunch? De enige kosten hiervoor betreft een commissie van 0,4% per transactie. Deze commissie gaat vervolgens naar mensen die de SWAP token staken.

SmartLaunch maakt het dus veel veiliger om in nieuwe crypto-projecten te investeren én besparen ze de teams achter de projecten veel geld en moeite.

Wat is de functie van de SWAP token?

Wat is de functie van de SWAP token?

De SWAP token is een ERC20-token, welke gebruikt wordt binnen het Trustswap ecosysteem. Kort gezegd wordt SWAP gebruikt om:

  • korting te krijgen op transactiekosten van Trustswap’s diensten;
  • dividend te verdienen op het staken van SWAP;
  • invloed uit te oefenen op het beleid van Trustswap (governance functie);
  • mee te doen in tokensales als early investor;
  • airdrops te ontvangen van op Trustswap gelanceerde projecten.

Korting op transactiekosten

Als je gebruik maakt van Trustswap’s diensten, doe je transacties. Deze transacties kun je doen in bijvoorbeeld ETH, USDT of SWAP. Je bent dus niet verplicht om SWAP te gebruiken. Dit kan erg gunstig zijn voor grote partijen die het gewoon eens willen proberen. Ze hoeven dan niet meteen in een of ander klein muntje te investeren, maar kunnen gewoon hun ETH of USTD gebruiken. Mocht dat goed bevallen, kunnen ze overstappen naar SWAP, maar waarom zouden ze?

Omdat Trustswap een stimulans heeft ingebouwd om gebruikers met SWAP te laten betalen. In dat geval hoeft er namelijk maar 50% van de transactiekosten betaald te worden.

Dividend

Om bij de transactiekosten op het Trustswap netwerk te blijven: deze worden verdeeld in drie categorieën. 80% gaat naar de SWAP-stakers, 10% wordt verbrand en 10% gaat naar de DAO.

Het dividend dat wordt verdiend met het staken van SWAP is dus de 80% die naar de SWAP-stakers gaat. Dit maakt het uiteraard aantrekkelijk om je SWAP te behouden en niet te verkopen. Er ontstaat hierdoor een lager aanbod, wat gunstig is voor de vraag/aanbod-verhouding.

Let op: 10% van de transactiekosten worden dus verbrand. Dit houdt in dat hoe meer transacties er binnen Trustswap plaatsvinden, hoe schaarser SWAP in principe wordt.

Governance functie

Trustswap heeft een DAO, een Decentralized Autonomous Organization. Het bestuur van deze organisatie bestaat uit de SWAP-stakers. Des te meer SWAP iemand staked, des te meer diegene te zeggen heeft over het beleid dat Trustswap voert.

Bovendien krijgt iemand meer stemrecht naarmate hij/zij de SWAP-tokens langer vasthoudt. Hierdoor komt het bestuur uiteindelijk in handen van mensen die toegewijd zijn aan het project en het beste met het project voor zullen hebben. Het beleid zal namelijk invloed hebben op hun eigen portemonnee.

De DAO bepaalt onder andere wat er gebouwd moet worden door Trustswap, en welke projecten toegelaten mogen worden tot de Smartlaunch.

Early investor privilege

In de projecten die binnen de SmartLaunch dienst van Trustswap lanceren, kan geïnvesteerd worden. Om een plekje te bemachtigen als early investor, heb je SWAP tokens nodig. Hoe meer SWAP je staket, hoe meer je mag investeren in deze gloednieuwe projecten. Meestal krijgen investeerders deze investeringsallocatie bij een paar duizend SWAP tokens.

Daardoor stelt SWAP gemiddelde particulieren in staat om, net als de rijken, te investeren in een bedrijf wanneer het nog klein is en er dus veel groeipotentieel bestaat.

Airdrops

Regelmatig kunnen Trustswap stakers airdrops verwachten van projecten die vanaf Trustswap het levenslicht hebben gezien. Natuurlijk versterkt dit de stimulans om te staken en dus tokens uit het aanbod te halen.

Token distributie

Ook handig om te weten, is hoe de SWAP token bij de lancering was verdeeld. Er ging 60% in de verkoop, 20% naar het team en 20% naar bedrijfskosten. Dit kan worden gezien als een vrij gemiddelde verdeling.

Wat zijn de risico’s van Trustswap?

Wat zijn de risico's van Trustswap?

Risico’s die aan Trustswap kleven zijn met name de concurrentie en sommige use-cases die overbodig lijken.

Met concurrenten als Polkastarter, Paid Network en DuckDAO is er een stevig speelveld ontstaan. Naast dat concurrenten elkaars marktaandeel kunnen wegnemen, kunnen ze natuurlijk ook samenwerken. Zo heeft Trustswap een samenwerking opgezet met DuckDAO.

Daarnaast vragen critici zich af of bepaalde diensten van Trustswap niet een opnieuw uitgevonden wiel zijn. Zaken als event-based payments kunnen namelijk ook al worden gedaan met Chainlink’s technologie. Hiertegenover staat dat Trustswap een totaalpakket aanbiedt: alles dat met betalingen van en tussen digitale activa te maken heeft is Trustswap, dus ook event-based payments.

SWAP kopen

SWAP wordt op bijna geen enkele beurs verhandeld. De meeste handel in SWAP tokens vindt plaats op Uniswap. Wil je meer info over het kopen van crypto of liever direct aan de slag? Als je meteen SWAP wil kopen, ga dan via de knop hieronder naar Uniswap:

SWAP bewaren

Wil je meer lezen over het bewaren van crypto of weet je al dat je je UBT wil opslaan op een Ledger Nano S?

Is Trustswap (SWAP) een goede investering?

Is Trustswap (SWAP) een goede investering?

Wij denken dat Trustswap een mooie toekomst heeft. Aan de ene kant omdat het een gigantische brede markt benaderd. Zo een beetje iedere crypto-gerelateerde toepassing heeft baat bij Trustswap’s diensten. Het personaliseren van betalingen, het veiliger laten verlopen van investeringen en het gemakkelijk lanceren van nieuwe crypto-projecten zijn diensten die veel mensen in de crypto-wereld iets aan gaan. Aan de andere kant omdat Trustswap een zeer sterk marketingteam heeft dat een bijna continue stroom van nieuws aanlevert en de SWAP token een opvallend goede tokenomic structuur heeft. Ondanks de aanzienlijke voordelen, is het verstandig om risico’s als stevige concurrentie en eventuele overbodigheid van diensten in het achterhoofd te houden.

DoelHet aanbieden van een totaalpakket aan diensten die zijn gericht op digitale activa.
ToepassingenTijdgebonden crypto-betalingen, event-based betalingen, niet-ERC-20-tokens bruikbaar maken voor het Ethereum netwerk, escrow-dienst, veilig en effeciënt lanceren van crypto-projecten.
BlockchainEthereum
Maximaal aanbod100.000.000 SWAP
SamenwerkingenDuckDAO
ConcurrentenPolkastarter, Paid Network en DuckDAO

Video

Bekijk hieronder een interview van crypto-influencer Crypto Ellis met de oprichter van Trustswap Jeff Kirdeikis: