Polkadot logo

De telefoon, Instagram en Tinder hebben één ding gemeen: ze waren nooit groot geworden als het netwerkeffect niet bestond. Polkadot weet dit als geen ander en is duidelijk van plan om dit effect volop te benutten in de cryptowereld. Hoe zij dit precies doen, lees je in dit artikel!

CEOGavin Wood
WebsitePolkadot.network
WhitepaperPolkadot: Vision For A Heterogeneous Multi-Chain Framework

Wat is Polkadot?

Wat is Polkadot?

Polkadot is een netwerk van blockchains die allemaal verbonden zijn aan Polkadot’s hoofdblockchain. Het is daarmee een sharded blockchain. De verschillende shards (blockchains) binnen Polkadot worden parachains genoemd en de hoofdblockchain wordt de Relay Chain genoemd.

De Relay Chain staat centraal in het Polkadot netwerk en zorgt dat de beveiliging van Polkadot in orde is, de consensus goed verloopt en maakt interoperabiliteit met andere blockchains mogelijk.

Elk van de parachains heeft een eigen doel en werkt naadloos samen met de andere parachains binnen het Polkadot netwerk. Ook kan iedere parachain op zijn eigen manier ontworpen worden: met hun eigen token, eigen functionaliteiten en eigen consensus mechanisme.

Verder maakt Polkadot gebruik van bridges. Bridges zijn blockchains die ervoor zorgen dat parachains kunnen communiceren met externe blockchains, zoals Ethereum en Bitcoin.

Op deze manier streeft Polkadot hoofdzakelijk drie doelen na: schaalbaarheid, interoperabiliteit en een gezond bestuur. Hoe ze dat precies doen, komen we later in dit artikel op terug.

Buiten de Relay chain, parachains en bridges om, kent Polkadot ook nog parathreads. Parathreads zijn tijdelijke parachains met als doel een idee voor een parachain te demonstreren. Beheerders van parathreads betalen per gemined block.

Oprichting

Polkadot werd in 2016 opgericht door dr. Gavin Wood. Het Polkadot mainnet zag het licht in mei 2020 en vanaf augustus 2020 is Polkadot’s token DOT te verhandelen.

Gavin Wood is mede-oprichter en voormalig CTO van Ethereum. Ook heeft hij de eerst functionerende versie van de Ethereum-code geschreven en hij heeft een grote vinger in de pap gehad bij het ontwikkelen van Ethereum’s programmeertaal Solidity.

Wood omschrijft Polkadot als een verzet tegen blockchain maximalisme: verwijzend naar het streven dat blockchains samen zouden moeten werken.

Verder is Wood oprichter van het softwarebedrijf Parity Technologies en de Web3 Foundation. Parity Technologies ontwikkelde een blockchain tool genaamd “substrate” in opdracht van de Web3 Foundation. Substrate is vervolgens gebruikt om de parachains en Relay Chain van Polkadot te creëren.

Gebruikers

De gebruikers van Polkadot zijn in eerste instantie de blockchain bedrijven die Polkadot gebruiken om hun blockchain op te bouwen. Maar uiteindelijk zijn de gebruikers natuurlijk particulieren en bedrijven die gebruikmaken van diensten die voortkomen uit één of meerdere Polkadot parachains.

Inmiddels is ook de interesse van grote crypto exchanges gewekt. Zo hebben Binance en Huobi grote investeringen gedaan in Polkadot.

Video

Om alvast een beeld te krijgen van Polkadot, is deze video van 1 minuut handig om te kijken:

Hoe werkt Polkadot?

Hoe werkt Polkadot?

Polkadot is een vrij complex platform met een eigen consensus mechanisme en een treasury. Ook heeft het platform een manier bedacht om projecten te selecteren die in één van Polkadot’s 100 parachains mogen gebruiken. Deze manier staat inmiddels bekend als Parachain Loan Offering (PLO).

Wat is het consensus mechanisme van Polkadot?

Polkadot gebruikt een consensus mechanisme genaamd nominated proof of stake. Dit mechanisme bestaat uit vier onderdelen: validators, nominators, collaters en fishermen.

Validators staken DOT tokens in de hoop dat zij worden uitgekozen om nieuwe blokken van de Relay Chain te mogen genereren. Zij beveiligen de blockchain doordat ze de communicatie vanuit de collators op juistheid controleren en dit ‘overleggen’ met de andere validators.

Nominators nomineren maximaal 16 validators die volgens hen betrouwbaar genoeg zijn om het volgende blok van de Relay Chain aan te maken. Dit doen zij door middel van het alloceren van hun DOT aan die validators. In ruil daarvoor ontvangen zij een deel van de block rewards van de validators. In feite beveiligen zij hiermee de blockchain, omdat zij beloond worden nadat ze betrouwbare validators uitkiezen.

Collators onderhouden hun parachain en verbinden deze met de Relay Chain. Ook verzamelen zij de transacties binnen hun parachain om deze vervolgens te communiceren aan de validators. Collators zijn tevens verantwoordelijk voor het creëren van nieuwe blokken van hun parachain.

Fishermen staken DOT tokens om het gedrag van validators en collators in de gaten te houden. Als zij wangedrag correct aankaarten, worden zij beloond met DOT tokens. Als zij wangedrag incorrect aankaarten, kunnen zij hun stake in DOT kwijtraken.

Een zeer belangrijk element hierbij is dat validators niet zo zeer de blokken van een blockchain controleren, maar de gehele keten. Dat komt omdat Polkadot gebruik maakt van GRANDPA: Ghost-based Recursive Ancestor Deriving Prefix Agreement. In de praktijk houdt dit in dat alle blokken in een blockchain in één keer worden geverifieerd als meer dan 2/3 van de validators verifieert dat een keten een bepaald blok bevat. Op die manier wordt het verifiëren van data op de blockchain aanzienlijk versneld.

Onthoud goed dat dit consensus mechanisme alleen van toepassing is op de Relay Chain. Elke parachain heeft de vrijheid om zelf zijn eigen consensus mechanisme te gebruiken. Het nominated proof of stake mechanisme dat is toegepast op de Relay Chain is volledig toegankelijk via een webbrowser extensie genaamd Polkadot.js.

Hoe werkt de treasury van Polkadot?

Polkadot heeft een treasury waar DOT tokens in bewaard worden om verbeteringsvoorstellen mee te financieren. Echter, voordat verbeteringsvoorstellen worden uitgevoerd, moet de Council daarmee akkoord gaan.

De treasury van Polkadot wordt gevuld door een gedeelte van de:

  1. transactiekosten binnen het Polkadot netwerk;
  2. vernietigde stake van validators en collators die zich hebben ‘misdragen’;
  3. DOT-inflatie;
  4. en commissies die door parathreads worden betaald.

Op het moment dat iemand de gelden van de treasury wil gebruiken voor een verbetering aan Polkadot, moet diegene DOT inleggen. Om precies te zijn: 5% van het aantal DOT dat de verbetering in kwestie zal gaan kosten, volgens deze persoon. Deze 5% kun je zien als een soort obligatie, welke minstens 100 DOT moet zijn.

De Council van Polkadot, die 13 leden telt, beslist of de overige 95% zal worden gefinancierd uit de treasury. Minstens 7 van de leden moeten vóór een bepaald voorstel stemmen om de financiering rond te krijgen.

Als het voorstel wordt geaccepteerd door de Council, krijgt degene die het voorstel indiende zijn 5% terug en wordt het voorstel gefinancierd vanuit de treasury. Als het voorstel wordt afgewezen, wordt de 5% die is ingelegd verbrand.

Verder zal een bepaald percentage (over het algemeen hooguit een paar procent) verbrand worden als niet het gehele budget wordt opgemaakt binnen de budget periode. Hiermee wordt dus een stukje deflatie gecreëerd.

Wat is een Parachain Loan Offering (PLO)?

Een Parachain Loan Offering (PLO) is een manier om de maximaal 100 parachains binnen Polkadot te verdelen op basis van de mening van de DOT holders.

Er zijn veel projecten aan het ontwikkelen op Polkadot’s platform. Echter, aangezien er 100 parachains zijn, zal er slechts plaats zijn voor 100 projecten. Zoals we eerder vertelden, moeten de beheerders van de parachains, collators, DOT staken om hun parachain te onderhouden. Je kunt wel bedenken dat dit zal leiden tot een omgeving waarin weinig plaats is voor projecten met weinig geld.

Om dit probleem op te lossen, is de Parachain Loan Offering bedacht. Hiermee kunnen DOT holders hun tokens uitlenen aan Polkadot-projecten waar zij in geloven. Het project waaraan de meeste DOT tokens worden uitgeleend, krijgt een parachain om het project verder op door te ontwikkelen.

Het tijdstip waarop gekeken wordt welk project de meest geleende DOT tokens heeft, is willekeurig. Op die wijze wordt voorkomen dat er op het laatste moment manipulatie plaatsvindt. Opvallend is verder dat de geleende DOT tokens niet kunnen worden gebruikt door het project in kwestie. De PLO’s lijken daarom puur bedoeld te zijn voor het selecteren van projecten die de meeste waarde creëren voor het platform.

Wat is Kusama?

Kusama kan worden gezien als het testnet van Polkadot. Allerlei zaken die men op Polkadot wil uitbreiden worden eerst getest op Kusama.

Inmiddels wordt Kusama ook verhandeld op crypto exchanges en blijkt het behoorlijk populair te zijn bij sommige investeerders.

Hoe ziet het governance systeem van Polkadot eruit?

Het holden van DOT staat centraal in het governance systeem van Polkadot. Dit is namelijk nodig om mee te mogen doen in de besluitvorming van het protocol.

Het komt erop neer dat zowel DOT holders als leden van de Council een referendum kunnen voorstellen. Als het voorstel voldoende gesteund wordt, mag erover gestemd worden. Dit gebeurt op basis van het aantal DOT dat iemand heeft. Hoe meer DOT tokens een stemmer heeft, hoe zwaarder zijn/haar stem weegt.

Verder stelt dit mechanisme Polkadot in staat om upgrades door te voeren zonder dat daar hard forks voor nodig zijn.

Net als met het consensus mechanisme zijn de parachains ook niet verplicht om mee te gaan met dit governance mechanisme van de Relay Chain.

Waarom is Polkadot zo populair?

Waarom is Polkadot zo populair?

De drie hoofddoelen die Polkadot populair maken zijn schaalbaarheid, interoperabiliteit en een gezond bestuur. Hiermee probeert Polkadot zich te onderscheiden van de concurrentie.

Schaalbaarheid

Schaalbaarheid wordt bij Polkadot bereikt omdat de Relay Chain een sharded blockchain is. Een sharded blockchain is een blockchain die verschillende blockchains binnen een netwerk met elkaar verbindt. Op die manier kunnen blockchain-transacties tegelijkertijd plaatsvinden en hoeft de ene transacties niet te wachten tot de ander is afgerond.

Verder speelt hierin GRANPA ook een grote rol. Door GRANDPA kunnen namelijk gigantisch veel blokken in één keer worden geverifieerd door de validators binnen Polkadot.

Interoperabiliteit

Polkadot kan elke soort data van de ene naar de andere blockchain versturen door hun zogenoemde bridges. Zo kunnen steeds meer blockchains worden aangesloten op het Polkadot netwerk en bereik je interoperabiliteit.

Deze interoperabiliteit wordt natuurlijk beter benut naarmate er meer blockchains worden aangesloten op het Polkadot netwerk. Hierin staat het netwerkeffect centraal: hoe meer deelnemers in het netwerk, hoe hoger de waarde van het netwerk.

Het aanslingeren van het netwerkeffect doet Polkadot onder andere door ontwikkelaars van blockchains in staat te stellen om laagdrempelig hun eigen blockchain te koppelen aan het Polkadot netwerk. Dit kan door middel van het Substrate framework, dat is gebouwd door Gavin Wood’s bedrijf Parity Technologies.

Ondanks de vele verschillende blockchains, met eigen governance mechanismen, die uiteindelijk kunnen worden aangesloten op Polkadot, zal de veiligheid gewaarborgd worden. Interacties met het Polkadot netwerk zullen dus altijd veilig zijn.

Gezond bestuur

Om dit gezonde bestuur te bewerkstelligen hebben DOT holders veruit de grootste vinger in de pap bij de besluitvorming binnen Polkadot. Er is weinig tot geen ruimte voor besluiten vanuit centrale entiteiten, waardoor de macht altijd in handen zal zijn van de Polkadot gebruikers.

Verder is er veel aandacht voor efficiëntie. Doordat Polkadot zichzelf kan upgraden zonder dat daar menselijk handelen voor nodig is, zijn hard forks niet langer nodig. Hierdoor is er dus een kleinere kans op onenigheid binnen de Polkadot community, vertegenwoordigt dit beter de community en vergemakkelijkt dit het proces van innovatie.

Voorbeelden van projecten op Polkadot

Veel projecten binnen de blockchain-industrie richten hun peilen op Polkadot. 100 van die projecten zullen een parachain mogen bezetten en de rest zal kunnen worden aangesloten op het Polkadot netwerk. Maar waaraan moet je denken bij die projecten?

Een populair Polkadot project is Interlay. Interlay bouwt een bridge tussen Polkadot en Bitcoin. Uiteindelijk moet het via deze route mogelijk zijn om bitcoins in een Polkadot-jasje te stoppen, zodat mensen hun bitcoins kunnen gebruiken op het Polkadot netwerk.

Ook Kilt is een veelbelovend project. Kilt ontwikkelt een protocol om tokens te creëren die zijn gemaakt voor het Polkadot ecosysteem. Je kunt dit vergelijken met de ERC20 standaard op Ethereum.

Andere projecten bouwen bijvoorbeeld aan een stable coin of aan een DEX op Polkadot. Nog meer Polkadot-projecten kun je vinden op polkaproject.com.

Uiteindelijk is het doel natuurlijk om de honderd beste projecten een parachain te geven.

De DOT token

De DOT token

De token binnen Polkadot heet DOT. Om te zien wat er achter dit muntje schuilgaat, gaan we er wat dieper op in.

Wat is de functie van DOT?

De DOT token is hoofdzakelijk van belang bij vier zaken: staking, transactiekosten, het opstarten van parachains en het bestuur.

Staking

Om blokken van de Relay Chain te kunnen verifiëren, moeten validators DOT vastzetten, oftewel staken. Ook andere belanghebbenden van Polkadot kunnen DOT staken om zo staking rewards te verdienen.

Naast de aantrekkelijke staking rewards is staking natuurlijk ook een manier om ondermijnend gedrag jegens Polkadot te ontmoedigen. Als gevolg van dat soort gedrag kan worden besloten iemands stake te vernietigen.

Transactiekosten

Om data te versturen van de ene parachain naar de andere, moeten gebruikers transactiekosten betalen aan validators. Deze kosten worden uiteraard betaald in DOT.

Parachains

Op het moment dat je een nieuwe parachain wil opstarten, dien je een bepaalde hoeveelheid DOT vast te zetten. Deze tokens kun je pas verwijderen als je de parachain wil stopzetten. Deze DOT tokens worden ook wel bonding tokens genoemd.

Verder spelen de Parachain Loan Offerings natuurlijk een belangrijke rol. Zoals we in het kopje over Parachain Loan Offerings uitlegden, worden deze gebruikt om alleen de meest waardevolle projecten toe te laten in parachain slots.

Bestuur

De DOT token staat centraal in het bestuur (governance) van Polkadot. DOT tokens geven je namelijk het recht om te stemmen op verbeteringsvoorstellen binnen het Polkadot netwerk.

Wat zijn de tokenomics van DOT?

In eerste instantie waren er 10.000.000 DOT beschikbaar. Echter, Polkadot realiseerde dat dit aantal te laag is om DOT op grote schaal te gebruiken. Er zou dan namelijk te veel met decimalen moeten worden gewerkt. Daarom hebben ze het initiële aanbod verhoogd naar 1.000.000.000 DOT.

Verder is er geen maximale hoeveelheid DOT, aangezien er sprake is van inflatie binnen het ecosysteem. Er worden namelijk beloningen uitgereikt aan validators in ruil voor het verifiëren van nieuwe blokken op de Relay Chain. Ook gaat een deel van de inflatie naar de treasury. De hoogte van de inflatie kan gaandeweg worden aangepast.

Ondanks de inflatie zijn er ook nog factoren binnen Polkadot die het aanbod dempen. Denk hierbij aan de validators die hun DOT staken. Maar ook zijn er natuurlijk de bonding tokens die worden vastgezet door de projecten die een parachain willen opzetten. Dit zorgt ervoor dat er minder tokens verhandeld worden en er dus een lager aanbod is.

Aan de andere kant vindt er aan de vraagkant een toename plaats doordat transactiekosten betaald moeten worden in DOT. Logischerwijs zullen er meer transactiekosten moeten worden betaald in DOT naarmate het Polkadot netwerk groeit. Dit stimuleert de vraag naar DOT.

Ten slotte is een opvallend gegeven aan DOT dat er een unlock-periode van een maand aan is verbonden. Dat wil zeggen dat je de DOT die je staket pas een maand nadat je hebt aangegeven je DOT terug te willen, terugkrijgt. Hierdoor kunnen de DOT stakers dus niet meteen hun DOT verkopen als er een flinke prijsstijging aan de gang is.

Wat zijn de risico’s van Polkadot?

Wat zijn de risico's van Polkadot?

Aan Polkadot zijn een paar risico’s verbonden. Op elk van deze risico’s zullen we even inzoomen.

De SEC kan Polkadot gaan zien als security

De Securities and Exchange Commission (SEC) is de schrik van bijna elke cryptomunt. De SEC is de Amerikaanse waakhond van allerlei effectenbeurzen. Op het moment dat je als cryptomunt onder hun definitie van een financieel instrument, een security, valt, is dat vaak geen goed nieuws. In dat geval kan de SEC de cryptomunt namelijk onderwerpen aan allerlei regels en een hoop bureaucratie.

Van veel crypto-projecten zijn inmiddels beoordeeld door de Crypto Rating Council. Dat is een organisatie die o.a. door Coinbase is opgericht en in de gaten houdt welke crypto-projecten er bang moeten zijn voor de SEC.

In deze beoordelingen geven ze projecten een cijfer tussen de 1 en 5. Een score van 5 betekent dat iets duidelijk een security is en een score van 1 betekent dat iets duidelijk geen security is. BTC heeft een score van 1, terwijl DOT een score van 4.75 heeft.

Op basis hiervan zou je dus zeggen dat Polkadot onder strenge regels van de SEC zal komen te vallen. Echter, op het moment van deze beoordeling was het mainnet van Polkadot nog niet live. Daarom kan het zijn dat het mainnet in de toekomst een betere beoordeling krijgt van de Crypto Rating Council.

De wettelijke status van Parachain Loan Offerings

Zelfs Polkadot-oprichter Gavin Wood meent dat nog niemand van hen goed gekeken heeft naar de eventuele wettelijke obstakels rondom Parachain Loan Offerings.

Het is dus nog onduidelijk of Polkadot hier gedoe mee gaat krijgen bij officiële instanties.

Sterke concurrentie

Polkadot heeft grote plannen. Dan kom je vanzelf een keer in het vaarwater van anderen terecht. Bekende crypto-giganten zoals Ethereum, Cardano en Binance willen net als Polkadot een veilig en efficiënt thuis worden voor crypto-projecten.

De vraag is natuurlijk of Polkadot de concurrentie voor kan blijven. Maar ook of ze wellicht zodanig met de ‘concurrentie’ kunnen samenwerken dat ze elkaar juist sterker maken.

DOT kopen

DOT is op de meeste grote crypto exchanges te koop. De meest eenvoudige methode om DOT veilig te kopen, is via Binance. Wil je meer info over het kopen van crypto of liever direct aan de slag? In dat laatste geval hebben we hier alvast wat mooie deals voor je:

DOT bewaren

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om je crypto te bewaren. Binance is over het algemeen de makkelijkste methode. Echter, de meest veilige methode is cold-storage. Op het gebied van cold-storage raden wij de Ledger Nano S aan:

Is Polkadot (DOT) een goede investering?

Is Polkadot (DOT) een goede investering?

Polkadot maakt een goede kans op een grote speler in de cryptowereld te blijven. Niet alleen lijkt oprichter Gavin Wood een ware crypto-grootmeester te zijn, maar heeft hij ook een zeer goed doordacht protocol opgezet.

Met het vernuftige nominated proof of stake en GRANDPA ontplooit Polkadot langzaam de mogelijkheden van schaalbaarheid en interoperabiliteit binnen de crypto-industrie. Op die manier kan Polkadot het vlaggenschip worden van de vloot die crypto naar het grote publiek brengt.

Verder zorgt de goed doordachte bestuursstructuur ervoor dat Polkadot deze doelen kan behalen met een hechte community en met een flinke portie efficiëntie.

Wat betreft de DOT token kunnen er vraagtekens gesteld worden bij diens inflatie. Echter, er lijken voldoende aanbod-dempende en vraag-stimulerende krachten ingebouwd te zijn om de tokenomics van DOT gezond te laten zijn.

Ten slotte zijn er aantal punten waarvoor Polkadot moet uitkijken. Zo zouden zij mogelijk last kunnen krijgen van de Amerikaanse financiële waakhond SEC, zouden de Parachain Loan Offerings wel eens (deels) onwettig kunnen zijn en is er een zeer sterke concurrentie aanwezig.

Al met al lijkt Polkadot een investering te zijn met veel potentie, mits zij de risico’s weten te beperken. Polkadot richt zich op een gigantische markt waar veel te halen valt. De prijs is daarom enorm groot, net als de obstakels. Op de plekken waar veel te halen valt, ben je namelijk niet alleen. Andere bedrijven en instanties zullen het Polkadot dus wel eens lastig kunnen maken.

DoelSchaalbaarheid, interoperabiliteit en een gezonde bestuurscultuur binnen de blockchainwereld creëren.
ToepassingenEr kunnen blockchains op worden gebouwd die met andere blockchains kunnen communiceren en direct alle voordelen hebben van het Polkadot netwerk.
BlockchainEigen blockchain
Maximaal aanbodGeen
SamenwerkingenChainlink
ConcurrentenEthereum, Binance Smart Chain, Cardano

Video

Wil je alles over Polkadot nog eens horen en zien? Bekijk dan zeker even onderstaande video: