Logo van Cardano

Cardano is een crypto-project dat alles van A tot Z grondig aanpakt. Van hun munt ADA tot aan de opbouw van hun blockchain, en van concurrentiestrijd met Ethereum tot aan hun geavanceerde roadmap. Doordat zij al hun technische beslissingen baseren op peer-reviewed wetenschappelijke artikelen, lijkt het Cardano-team haar weg naar succes gevonden te hebben. Hoe dat er allemaal precies uitziet? Je leest het in dit artikel!

CEOCharles Hoskinson
WebsiteCardano.org
WhitepaperMotivation for Cardano

Wat is Cardano?

Wat is Cardano?

Cardano is een blockchain platform dat is gebaseerd op peer-reviewed wetenschappelijke onderzoeken.

Het doel van Cardano is om kansen te creëren voor iedereen zodat de wereld op een positieve manier verandert. Meer specifiek richten ze zich op het herverdelen van macht, zodat deze komt te liggen in handen van individuen. Om dit te bereiken willen ze van Cardano een fundering maken waarop decentrale applicaties en digitale bezittingen op een veilige en schaalbare manier kunnen worden gemaakt. Uiteindelijk moeten er een miljoen transacties per seconde op verwerkt kunnen worden.

Het meest unieke aan Cardano is dat alles op wiskundige formules en wetenschappelijke onderzoeken gebaseerd is. Meerdere academici hebben aannames getest en bewezen, voordat elementen geïmplementeerd werden in Cardano.

Organisaties achter Cardano

Meerdere organisaties gaan schuil achter de totstandkoming van Cardano. De Cardano Foundation, IOHK en Emurgo zijn de drie grote pilaren die Cardano ondersteunen.

De Cardano Foundation is de non-profit organisatie die schuilgaat achter Cardano. Zij richten zich op het beschermen van de technologie en de functionaliteit ervan. Bovendien proberen zij blockchain bedrijven dezelfde richtlijnen te laten nastreven, waardoor communicatie tussen verschillende blockchain-elementen laagdrempeliger wordt.

IOHK (Input Output) werkt aan de technologie achter Cardano. Dit doen zij, zoals gezegd, op basis van wetenschappelijke onderzoeken en wiskundig bewezen modellen. Uiteindelijk wil Cardano dat al hun bouwstenen gebaseerd zijn op gedegen onderzoek. Op die manier is bijvoorbeeld ook de keuze voor Proof of Stake en hun privacy protocollen tot stand gekomen.

Emurgo, is derde pilaar, focust zich op het commerciële gedeelte van de blockchain-industrie. Zij zorgen ervoor dat Cardano en zijn technologie worden geïntegreerd in allerlei bedrijven wereldwijd. Emurgo kun je daarom zien als de ‘salesman’ van Cardano.

Oprichting

Cardano is in 2015 opgericht door Charles Hoskinson. Hoskinson is ook mede-oprichter van Ethereum, maar ging dus aan zijn eigen weg timmeren in 2015. Hij vond namelijk dat Ethereum verbeterd zou kunnen worden en nam het heft in eigen handen.

Het wiskundige fundament van Cardano is ook terug te zien in de naam. ‘Cardano’ is namelijk vernoemd naar de 16e eeuwse wiskundige Girolamo Cardano en ADA (Cardano’s cryptomunt) is vernoemd naar de 19e eeuwse wiskunde Ada Lovelace.

Hoe werkt Cardano?

Hoe werkt Cardano?

Om uit te leggen hoe Cardano werkt, kijken we naar de opbouw van de blockchain, het consensus mechanisme en de governance-structuur.

Opbouw van de blockchain

Globaal gesproken is de Cardano-blockchain opgebouwd uit twee lagen: de afwikkelingslaag en de rekenlaag. Deze gelaagde structuur maakt het mogelijk om Cardano modulair te updaten. Validators kunnen dus om de beurt de software updaten.

De afwikkelingslaag zorgt ervoor dat transacties kunnen plaatsvinden op het netwerk, terwijl de rekenlaag verantwoordelijk is voor het uitvoeren van smart contracts. Door zich te storten op smart contracts bevindt Cardano zich in de vijver van Ethereum, Polkadot, Binance Smart Chain en Solana.

Consensus mechanisme

Cardano werkt op basis van een aangepast proof of stake protocol door het te combineren met hun eigen Ouroboros protocol. Ouroboros is uiteraard peer-reviewed en zorgt er volgens Cardano voor dat het netwerk schaalbaar is zonder dat het ten koste gaat van de veiligheid.

Een kenmerkend aspect van het Ouroboros protocol is dat de uitverkoren stakeholder, degene die het volgende block mogen creëren, wordt gekozen op basis van hoe de Cardano blockchain er een tijdje geleden bij stond. Dit keuzemoment valt steeds aan het begin van een epoch: een deel van een transactieblok op de Cardano blockchain. Elke epoch is vervolgens weer verdeeld in verschillende tijdsloten. Op die manier wil Cardano een transactie-doorvoer bereiken van een miljoen per seconde.

Omdat een epoch al een tijdje vastligt in de blockchain en er relatief veel data vanaf dit tijdstip is bijgekomen, is het enorm moeilijk om te sjoemelen met de juistheid van de data in de epoch. Want, zoals je misschien weet: een verandering in een blockchain-blok verandert o.a. de input voor de daaropvolgende blokken in die blockchain.

Bovendien worden stakeholders die het volgende blok mogen creëren deels gekozen op basis van de hoeveelheid ADA die ze bezitten en deels op basis van willekeur. Het werken met epochs en (deels) willekeurige selectie van stakeholders zijn binnen Cardano erg belangrijk. De kans op bekende proof-of-stake nadelen, zoals afsplitsingen (hard forks) en 51% attacks wordt hierdoor immers aanzienlijk verkleind.

Verder is decentralisatie een sterk punt binnen het Ouroboros protocol. Een gevaar bij normale proof-of-stake mechanismen is dat een klein groepje personen alle macht in handen krijgen vanwege hun hoge stake (inleg / belang). Cardano tackelt dit probleem door heel veel staking pools, groepen waaruit stakeholders worden geselecteerd om blokken te creëren, te hebben.

Deze staking pools zijn zo ontworpen dat ze lagere beloningen gaan uitkeren op het moment dat er ‘te veel’ ADA wordt vastgezet binnen een bepaalde pool. Stakeholders zullen daarom automatisch blijven bewegen tussen de verschillende staking pools en zal de macht dus nooit bij hetzelfde groepje personen liggen.

Het doel van hun Ouroboros protocol is om Cardano klaar te stomen als wereldwijd betaalsysteem.

Governance

Het governance systeem van Cardano lijkt sterk op dat van Ethereum. Initiatieven worden aangedragen door een decentralized autonomous organization (DAO), vaak representeert de DAO de stem van de gemeenschap. In dit geval de Cardano-gemeenschap.

Waarom is Cardano zo populair?

Waarom is Cardano (ADA) zo populair?

Cardano is een populair cryptoproject omdat het als enige bekende crypto-project gebaseerd is op peer-reviewed onderzoek, slim concurreert met Ethereum, een zeer duidelijke en veelbelovende roadmap heeft en goed omgaat met zijn community.

Peer-reviewed onderzoek

Het punt waar Cardano’s munt ADA het meest bekend om staat is dat zij de ‘wetenschapsmunt’ is. Alle protocollen waarop Cardano draait, zijn het product van ruim 100 wetenschappelijke artikelen en vele testen. Artikelen die stuk voor stuk door meerdere doctors gecheckt.

Ze weet men vrijwel zeker dat het netwerk gedegen in elkaar zit en er geen beslissingen worden doorgevoerd omdat het toevallig gehyped wordt. Het bedrijf IOHK waakt over de correcte uitvoer van het onderzoek. Het vele onderzoek geeft Cardano een zeer stabiel imago waarmee zij zorgvuldig het pad van innovatie bewandelen.

Slim concurrentiegedrag t.o.v. Ethereum

Samen met wat andere grote namen concurreren ze met Ethereum. Echter, waar Polkadot en Binance beweren naast Ethereum te willen bestaan, positioneert Cardano zich als keiharde Ethereum-concurrent. Hierdoor gaan mensen al snel de marktwaarde van Ethereum vergelijken met die van Cardano. Dit in combinatie met de lage prijs per ADA token, geeft investeerders al snel het gevoel dat Cardano ernstig ‘underpriced’ is in verhouding tot Ethereum.

Bovendien hamert Cardano op de punten waarop zij Ethereum zeggen in te halen. Namelijk hoge schaalbaarheid en lage transactiekosten. Ethereum’s grootste kritiekpunten zijn de hoge transactiekosten en het relatief trage netwerk. Cardano speelt slim op het schaalbaarheid-punt in met hun proof of stake Ouroboros protocol en de epoch-techniek, waar zij beweren een miljoen transacties per seconde te gaan halen. Dit zou in theorie de sharding van Ethereum 2.0 overbodig maken. Daarnaast kent Cardano aanzienlijke lagere transactiekosten dan Ethereum. Daar bovenop komt nog dat Cardano gedecentaliseerder is, door de vele staking pools.

Verder probeert Cardano het netwerkeffect van Ethereum af te tappen. Zo wil Cardano de KEVM lanceren om Ethereum-ontwikkelaars af te pakken. KEVM staat voor K Ethereum Virtual Machine en stelt Ethereum-ontwikkelaars in staat om Cardano smart contracts te programmeren in de taal die deze ontwikkelaars gewend zijn: solidity. Op die manier kunnen Ethereum-ontwikkelaars, waarvan er heel veel zijn, hun reeds gemaakte smart contracts praktisch kopiëren/plakken naar Cardano.

Maar daar houdt de Ethereum-pesterij niet op. Cardano heeft namelijk ook een ERC20-token converter gemaakt. Deze tool maakt het heel simpel om assets van de Ethereum blockchain over te zetten op de Cardano blockchain. Cardano geeft gebruikers hier een paar opties voor en IOHK heeft toegezegd mensen actief te gaan helpen met het omzetten van hun Ethereum-assets naar Cardano-assets.

Video

In deze video legt Cardano-oprichter Charles Hoskinson uit waarom hij Cardano beter vindt dan Ethereum:

Zeer gestructureerde en duidelijke roadmap met grote doelen

Waar veel projecten in crypto-land een vrij vage roadmap hebben, is die van Cardano van a tot z uitgestippeld. De Cardano roadmap is verdeeld in vijf fases die elk zijn vernoemd naar wetenschappers en wijzen:

 1. Byron 
 2. Shelley
 3. Goguen
 4. Basho
 5. Voltaire

Byron had als doel om het fundament te leggen voor het netwerk dat Cardano ooit wil zijn. Zo is het Ouroboros protocol ontstaan in deze fase en is het mogelijk geworden om ADA te verhandelen op de Cardano blockchain. Verder lanceerden twee Cardano’s wallets in deze periode: de Daedalus en Yoroi wallet. Ten slotte gaf Byron het startschot voor Cardano-enthousiastelingen om bij elkaar te klonteren en een community te vormen.

Shelley pakte vervolgens het stokje over en was gericht op het groeien van Cardano op een decentrale wijze. Zo groeide het aantal nodes en staking pools op het Cardano netwerk dat werd onderhouden door community-leden hard. Om hen te stimuleren werd er tijdens Shelley een beloningssysteem opgezet voor degenen die nodes onderhouden.

Goguen richt zich volledig op de integratie en werking van smart contracts binnen Cardano. Na deze fase zou iedereen gemakkelijk smart contracts en dApps moeten kunnen maken en gebruiken op Cardano. De smart contracts kunnen worden gemaakt door de gebruiksvriendelijke programmeertalen Plutus en Marlowe te gebruiken. Via Marlowe en het bijbehorende testnet Marlowe Playground wordt het maken van smart contracts haalbaar voor iedereen. Daarnaast maakt Goguen het mogelijk om munten te ontwikkelen op het Cardano netwerk, vergelijkbaar met Ethereum’s ERC20-tokens. Dit zal o.a. de tokenisatie van digitale en fysieke assets mogelijk maken, maar de creatie van NFT’s. Echter, Cardano’s native tokens hebben enkele bijzondere voordelen:

 • De tokens hebben geen smart contract nodig om gemaakt of gebruikt te worden. Op die manier houden de eigenaren van het gecreëerde muntje veel meer controle over de ontwikkeling van de munt. Ontwikkelaars van ERC20-tokens, daarentegen, zijn afhankelijk van Ethereum’s beslissingen.
 • Je kunt verschillende van dit soort tokens versturen in één transactie.
 • Je kunt deze munten gebruiken om transactiekosten te betalen in het Cardano netwerk. Dit worden babel fees genoemd.

In de Basho fase focust Cardano zich op het schaalbaarder en interoperabeler maken van het netwerk. Dit heeft als doel om Cardano klaar te stomen voor wereldwijde adoptie. Met de creatie van sidechains in de Basho periode wordt de sharding, de populaire opschaal-techniek, onderdeel van Cardano.

De laatste fase in de Cardano roadmap heet Voltaire. Voltaire draait om het zelfstandig maken van Cardano, zodat het zichzelf kan besturen. Het gaat dan ook over de governance. Na deze fase kunnen mensen hun ADA en stemrechten inzetten om mee te beslissen over Cardano’s toekomst. De continue ontwikkelingen en verbeteringen als gevolg van een goede governance helpen mee met de decentralisatie van Cardano. Om die verbeteringen te financieren zal er tijdens Voltaire waarschijnlijk een treasury worden geïntroduceerd waarin een deel van alle transactiekosten op Cardano worden verzameld. Aan het eind van Voltaire zal IOHK zich loskoppelen van het Cardano bestuur en het volledig overhandigen aan de community.

In elke fase wordt dus een essentieel element toegevoegd aan Cardano. De vijf fases worden vanaf 2017 in een jaar of 5-8 volbracht, wat een lange tijd is in de crypto-wereld. Echter, dat is begrijpelijk aangezien het om een enorm geavanceerd netwerk gaat dat puur gebaseerd is op peer-reviewed onderzoek. Tot nu toe komt Cardano qua roadmap zijn beloftes na wat zeer hoopvol is voor de toekomst van het netwerk en de bijbehorende ADA munt.

Alternatief voor fiat

ADA heeft een aantal kenmerken waardoor het wordt gezien als aantrekkelijk alternatief voor fiat. ADA heeft namelijk een lage prijs per coin, lage transactiekosten en een hoog handelsvolume. Vooral in landen met hoge inflatie is een munt als ADA dan een goed alternatief voor de lokale fiat-valuta.

Bovendien wil Cardano een miljoen transacties per seconde kunnen verwerken, om een degelijk fiat-alternatief te zijn. Een middel dat ze hierbij willen gebruiken is Hydra. Hydra is de Layer 2 solution die ervoor zorgt dat transacties op Cardano buiten de blockchain om verwerkt worden.

Aanwakkeren van een gemeenschapsgevoel

In september 2020 lanceerde Cardano Project Catalyst. Een project binnen de Voltaire-fase waarmee iedereen binnen de Cardano gemeenschap voorstellen kan indienen. Vervolgens kan de Cardano gemeenschap stemmen op de verschillende voorstellen via een mobiele app. De projecten met de meeste stemmen krijgen geld om het project te ontwikkelen op Cardano.

In-house ontwikkelingen

Cardano lijkt zo veel mogelijk in-house te willen bouwen en zo min mogelijk uit te willen besteden. Zo werken ze samen met Wolfram Blockchains Labs om oracles te bouwen op Cardano. Op die manier zijn ze niet afhankelijk van oracle-aanbieders zoals Chainlink en Band Protocol.

Ook werken IOHK en Emurgo samen om een stable coin te lanceren op Cardano, vergelijkbaar met DAI van Makerdao.

Unieke opbouw van de Cardano-blockchain

De Cardano blockchain is opgebouwd uit een afwikkelingslaag en een rekenlaag. Aangezien blockchain-ontwikkelaars hierdoor muntjes op Cardano kunnen ontwikkelen met verschillende regels, wordt Cardano erg aantrekkelijk voor landen, bedrijven of andere partijen die een crypto-munt willen ontwikkelen. Elk muntje op Cardano kan namelijk op zo een manier geprogrammeerd worden dat het bijvoorbeeld voldoet aan de wet- en regelgeving van een bepaald land. Bovendien is zo een muntje dan niet gebonden aan een specifiek land. Het muntje kan namelijk gebruikt worden in elk land waar Cardano gebruikt wordt.

Dit is uniek aangezien een ERC20-token, een munt op Ethereum, volgens dezelfde regels is opgesteld als alle andere ERC20-tokens.

De ADA token

De ADA token van Cardano

De cryptomunt van Cardano is ADA. Als belangrijkste usecase heeft ADA dat het gestaked kan worden door validators en delegators. Het grootste gedeelte van hun stake-reward is aanvankelijk afkomstig van inflatie en een wat kleiner deel wordt betaald vanuit transactie-fees. Echter, na verloop van tijd zal er geen ADA meer bij komen en zal de volledige stake-reward bestaan uit transactie-fees.

Staken op Cardano is aantrekkelijk omdat je je ADA direct kunt unstaken wanneer je wil en hoef je niet een bepaalde lock-up period te wachten. Verder kun je snel wisselen tussen staking pools en je ADA staken in meerdere staking pools tegelijkertijd.

In tegenstelling tot veel andere cryptomunten zullen niet alle transactiekosten op het netwerk betaald worden in de oorspronkelijke munt, ADA. Dit komt omdat muntjes op Cardano meer zeggenschap hebben dan muntjes op andere blockchains, zoals Ethereum. Projecten achter muntjes op Cardano kunnen ervoor kiezen om transactiekosten te laten betalen in dat specifieke muntje, in plaats van in ADA.

Wat tokenomics betreft zullen er maximaal 45.000.000.000 ADA beschikbaar komen. Hiervan is ruim 31 miljard ADA gemined voordat de Cardano ICO lanceerde, waarvan er weer een slordige 5 miljard ADA zijn gealloceerd aan de Cardano Foundation (648 miljoen ADA), Emurgo (2,1 miljard ADA) en IOHK (2,5 miljard ADA). 26 miljard tokens zijn dus direct op de markt gebracht, 5 miljard zijn verdeeld onder de drie organisaties achter Cardano en de overige 14 miljard zullen de komende jaren vrijgegeven worden via staking-rewards (inflatie) aan validators en delegators. De Cardano tokenomics in het kort:

 • Totaal: 45.000.000.000
 • Pre-mined: 31.100.000.000, waarvan:
  • Cardano Foundation: 648.100.000
  • Emurgo: 2.074.000.000
  • IOHK: 2.463.000.000
 • Staking-rewards: 13.900.000.000

Deze token distributie duidt op een vrij democratie verdeling: particuliere ADA-bezitters hebben relatief veel ADA in handen.

Wat zijn de risico’s van Cardano (ADA)?

Wat zijn de risico's van Cardano (ADA)?

De grootste risico’s voor Cardano zijn de sterke concurrentie, centralisatie, gebrekkige vraag naar ADA en het ontbreken van een lock-up periode bij het staken van ADA.

Sterke concurrentie

Ethereum is uiteraard de sterkste concurrent op het speelveld van Cardano. Een bekend kritiek punt op Ethereum is de hoogte van diens transactiekosten. Zodra dit is opgelost, is nog maar de vraag hoe relevant Cardano wordt gevonden door de markt.

Daarnaast hijgen natuurlijk Polkadot en Binance in Cardano’s nek.

Centralisatie

Doordat muntjes op Cardano niet afhankelijk zijn van een smart contract, zoals ERC20-tokens op Ethereum dat wel zijn, hebben ze veel zeggenschap. Zo kunnen ontwikkelaars van deze muntjes zelf bepaalde hoeveel eenheden ze in omloop brengen en hoe hoog de inflatie van dat muntje wordt. Dit wordt dan dus niet bepaald door de Cardano-gemeenschap, maar door het team achter het betreffende muntje. Uiteraard zal dit aantrekkelijk zijn voor overheden en grote bedrijven, maar of deze centralisatie geliefd zal zijn in crypto-land is nog maar de vraag.

Gebrekkige potentiële vraag naar ADA

Projecten die muntjes (bijvoorbeeld muntje X) op Cardano hebben gelanceerd, kunnen vereisen dat transactiekosten, die zijn verbonden aan transacties met muntje X, bestaan uit muntje X. Deze transactiekosten worden ook wel babel fees genoemd.

Dit is in contrast met andere crypto-platforms waarop transactiekosten altijd betaald worden met de netwerk-token, zoals ETH bij Ethereum. Logischerwijs zorgt dit laatste voor een vanzelfsprekende vraag naar de netwerk-token. Bij ADA ontbreekt dit deels, waardoor er een verlaagde vraag zou kunnen ontstaan naar ADA.

Afwezigheid van lock-up period bij het staken

Mensen die ADA staken kunnen hun ADA direct verkopen als zij dat willen. Zij hoeven hiermee niet een bepaalde periode te wachten. Voor de stakers is dit een voordeel, maar voor de stabiliteit van de ADA-prijs is het een nadeel. Zodra er bijvoorbeeld slecht nieuws over Cardano naar buiten komt, kan er namelijk direct een stortvloed aan verkoop-orders ontstaan, wat de prijs zal drukken.

Wat is de koersverwachting van Cardano (ADA)?

Wat is de koersverwachting van Cardano (ADA)?

Om de koersverwachting van ADA op lange termijn te schatten, kijken we simpelweg naar vraag en aanbod. Het totale aanbod zal 45.000.000.000 ADA zijn. De vraag zal ontstaan vanuit het doel dat Cardano met ADA voor ogen heeft. Hoewel het doel van Cardano is om een platform voor decentrale apps en digitale bezittingen te worden, lijkt het doel met betrekking tot ADA te zijn dat dit het fiat-alternatief wordt.

Laten we voor het gemak even aannemen dat Cardano ADA wil pushen als geld dat mensen gebruiken om alledaagse aankopen mee te doen. Hierbij kijken we naar de totale wereldwijde hoeveelheid contant geld plus de totale wereldwijde hoeveelheid geld die op betaalrekeningen staat. Deze geldhoeveelheid wordt ook wel M1 genoemd. De wereldwijde M1 bevat ongeveer 25 biljoen euro, oftewel 30 biljoen dollar.

Als we die 25 biljoen (potentiële vraag) vervolgens delen door de 45 miljard ADA (potentieel aanbod), komen we uit op een potentiële prijs per ADA van 555,56, oftewel $666,67.

Echter, dit is de koersverwachting voor ADA in een wereld waarin iedereen vanzelfsprekend zijn of haar alledaagse aankopen doet met ADA. De kans op zo een scenario is zeer klein. Zo kan Cardano hierin gedwarsboomd worden door concurrenten, kunnen overheden besluiten Cardano te verbieden, kunnen landen hun eigen muntje op Cardano lanceren waardoor ADA vraag misloopt, etc.

Natuurlijk kun je deze logica interpoleren, door bijvoorbeeld te zeggen dat dit doel van ADA voor 10% of 40% slaagt. Je krijgt dan potentiële ADA-prijzen van respectievelijk €55,56 ($66,67) en €222,24 ($266,69), maar hoe dit daadwerkelijk zal uitpakken blijft giswerk.

ADA kopen

ADA is te koop op bijna alle crypto exchanges. Binance biedt de meest eenvoudige en veilige methode om ADA te kopen. Wil je meer weten over wat er komt kijken bij het kopen van crypto? Mocht je liever direct aan de gang gaan, check dan snel onderstaande deals!

ADA bewaren

Je ADA bewaren gaat het gemakkelijkst via Binance. Echter, als je het ultra veilig wil aanpakken, dan is de hardware wallet Ledger Nano S geschikt. Hieronder kun je deze direct aanschaffen:

Is Cardano (ADA) een goede investering?

Is Cardano (ADA) een goede investering?

Cardano als platform is zeer veelbelovend. Met hun enorm sterk onderbouwde keuzes die zij maken op basis van talloze peer-reviewed wetenschappelijke artikelen en hun intelligente manier van inspelen op de concurrentie, positioneren zij zichzelf als serieuze kandidaat om hét platform voor decentrale apps en digitale bezittingen te worden.

Zeker de unieke manier waarmee bezittingen op Cardano gemaakt kunnen worden, is opmerkelijk. Onafhankelijk van smart contracts kan men bezittingen op Cardano programmeren, volledig naar hun eigen smaak. Hier zullen veel overheden, grote instanties en blockchain-programmeurs blij mee zijn. Maar hoe zit dat met de crypto-gemeenschap: wat zullen zij vinden van de eventuele macht die een overheid kan hebben op Cardano?

Bovendien: als het met deze technologie mogelijk is om ADA te omzeilen als transactiekosten-valuta, uit welke hoek moet dan de vraag naar ADA komen?

Kortom, hoewel het platform Cardano zeer aantrekkelijk lijkt te zijn voor vele instanties, lijkt er voor ADA weinig potentie te zijn.

DoelKansen creëren voor iedereen d.m.v. een veilige en schaalbare fundering voor dApps en digitale bezittingen.
ToepassingenPlatform waarop allerlei dApps kunnen worden gebouwd en digitale bezittingen kunnen worden opgeslagen. Verder kan de munt ADA goed fungeren als fiat-alternatief.
BlockchainEigen blockchain
Maximaal aanbod45.000.000.000 ADA
SamenwerkingenCardano Foundation, Emurgo, IOHK, Wolfram Blockchain Labs
ConcurrentenEthereum, Binance Smart Chain, Polkadot en Solana

Video

Wil je alle informatie over Cardano nog eens op video terugzien? Check dan vooral deze analyse van Coinbureau: