Binance logo

“Binance Smart Chain is een kopie van Ethereum maar dan met lage transactiekosten” hoor je regelmatig. Dat mensen op de Binance exchange crypto kopen, verkopen of verhandelen hoor je ook weleens en om de naam ‘Binance’ kun je überhaupt niet meer heen. Maar waarom zijn zoveel mensen enthousiast over dit bedrijf en wat heb je precies aan die Binance Coin van ze? Je leest het in dit artikel!

CEOChangpeng Zhao (CZ)
WebsiteBinance.com
Whitepaper (origineel)Binance: Binance Exchange

Wat is Binance?

Wat is Binance?

Binance is een bedrijf dat veel verschillende crypto-diensten aanbiedt, waaronder een exchange, decentrale exchange, blockchain om dApps op te maken.

Om de waarde van de Binance Coin te begrijpen is het allereerst goed om het verschil te kennen tussen de twee verschillende blockchains van Binance.

Wat is het verschil tussen Binance Smart Chain en Binance Chain?

Binance Chain is een blockchain die gebruikers in staat stelt om digitale assets uit te geven, te gebruiken en te verhandelen op de blockchain. Het doel van Binance Chain is om met hoge transactiesnelheid grote hoeveelheden gebruikers hun digitale assets te laten beheren op verschillende blockchains. Deze blockchain is primair gericht op Binance DEX: de decentrale exchange van Binance.

Binance Smart Chain is een blockchain die naast Binance Chain bestaat en als doel heeft om ontwikkelaars de mogelijkheid te bieden om dApps te bouwen binnen het ecosysteem van Binance op basis van smart contracts. Binance Smart Chain wordt ook wel BSC genoemd.

Verder kunnen er Ethereum applicaties op BSC draaien doordat de Ethereum Virtual Machine (EVM) erin verwerkt zit.

Je zou Binance Chain en Binance Smart Chain dus als aanvulling op elkaar kunnen zien.

Oprichting

Binance is in 2017 opgericht door Changpeng Zhao, beter bekend als CZ, als handelsplatform voor cryptovaluta. Ook werd dat jaar hun token Binance Coin (BNB) uitgebracht als ERC20-token. In 2018 is Binance Coin overgegaan op de Binance Chain en in september 2020 is daar Binance Smart Chain bijgekomen, zodat blockchain-ontwikkelaars decentrale applicaties op Binance’s netwerk kunnen bouwen.

Voordat CZ Binance oprichtte, werkte als blockchain-ontwikkelaar bij blockchain.info en als CTO bij OKCOIN.

Gebruikers

Gebruikers van Binance’s netwerk waren in eerste instantie ‘slechts’ de gebruikers van de binance exchange. Dat gaat al om miljoenen mensen die hun crypto’s inkopen, verkopen en regelmatig verhandelen.

Daarnaast is er dankzij Binance Smart Chain een hele nieuwe groep gebruikers bij gekomen: gebruikers en blockchain-ontwikkelaars van dApps die op BSC gebouwd zijn. Bekende dApps op BSC zijn Pancakeswap en Venus.

Hoe werkt Binance Chain?

Hoe werkt Binance Chain?

Binance Chain gebruikt het Tendermint BFT consensus mechanisme, waarbij gebruik gemaakt wordt van proof of stake. BFT staat in dit geval voor Byzantijnse fouttolerantie. Daarbovenop is nog een applicatie laag gebouwd waarop de applicaties draaien.

Binnen dit mechanisme zijn grofweg drie rollen te verdelen die worden vervuld door computers, ook wel nodes genoemd: De drie soorten nodes: validator nodes, witness nodes en accelerated nodes.

  • Validator nodes: onderhouden de Binance Chain en data die voortvloeit uit de Binance Decentrale Exchange (Binance DEX). Ook valideren deze nodes alle transacties op de Binance Chain. Validators krijgen betaald doordat de transactiekosten op het netwerk aan hen worden uitbetaald.
  • Witness nodes: zij voeren het witness consensus proces uit, ontvangen transacties en sturen deze door naar andere nodes.
  • Accelerated nodes: zorgen dat je veiliger en sneller toegang hebt tot de Binance Chain.

Verder is het mooie van het Tendermint mechanisme dat het modulair is. Er kunnen dus elementen worden weggehaald of toegevoegd als dat beter blijkt te zijn. Het modulaire karakter is ideaal voor blockchain-ontwikkelaars die hun projecten op andere blockchains willen toepassen. Via Tendermint kunnen zij snel switchen.

Hoe werkt Binance Smart Chain?

Hoe werkt Binance Smart Chain?

Binance Smart Chain werkt volgens het proof of staked authority (PoSA) consensus mechanisme. Verder zorgt het ervoor dat het kan samenwerken met de Ethereum Virtual Machine (EVM) en kan het vlekkeloos communiceren met Binance Chain.

Aangezien BSC een fork van Ethereum is, kunnen zowel gebruikers als blockchain-ontwikkelaars DeFi tools gebruiken zoals ze gewend zijn op Ethereum.

Proof of staked authoriy is een vrij nieuw consensus mechanisme. Het is een kruising tussen proof of stake (PoS) en proof of authority (PoA). BNB kan gestaked worden met dit mechanisme, wat leidt voor zowel opbrengsten voor de staker als voor de validators.

Alle transactie worden in PoSA gevalideerd door actieve validators, waarvan er maximaal 21 kunnen zijn. Hoe meer BNB iemand staket, hoe hoger de kans dat hij/zij validator is voor BSC. Daarnaast kunnen de validators mensen stimuleren om BNB aan hen te delegeren, zodat de betreffende validator nog hoger op de ranglijst komt. Stimuleren kan door degene die BNB delegeert te belonen met de verdiende transactiekosten. Deze validator-ranglijst wordt dagelijks ge-update.

Verder verschilt BSC op een belangrijk punt van Ethereum: Binance bepaalt niet welke projecten er wel of niet op BSC worden gebouwd. Ook beheert Binance de projecten op BSC niet. Er kunnen dus grote risico’s hangen aan projecten die op Binance Smart Chain zijn gebouwd. Bovendien worden regels om betrokken te zijn bij een project niet beheerd door Binance, waardoor ze bij elk project anders kunnen zijn.

Ook is kenmerkend aan BSC dat er geen block rewards zijn, in tegenstelling tot andere grote blockchains zoals Bitcoin en Ethereum. Validators worden dus alleen beloond in transactiekosten.

Al met al zorgt het proof of staked authority mechanisme voor een snellere bloktijd en lagere transactiekosten. Echter, dat gaat ten koste van de decentralisatie en veiligheid van BSC. Door de hoge aantal transacties zal de blockchain, en diens data, snel groeien.

Vergelijkbaar met Ethereum’s ERC20 standaard heeft Binance Smart Chain de BEP-20 standaard. Omdat de protocollen op elkaar lijken, is het gemakkelijk voor projecten die op Ethereum zijn gebouwd om over te gaan op BSC.

Video

Wil je meer weten over Binance Smart Chain en de werking ervan? Kijk dan even deze video die Binance zelf gemaakt heeft:

Waarom is Binance Smart Chain zo populair?

Waarom is Binance Smart Chain zo populair?

Binance Smart Chain is populair omdat het enorm veel voordelen biedt. Deze hebben te maken met de Ethereum-gelijkenissen, het innovatieve consensus mechanisme, de goede communicatiemogelijkheden met andere blockchains en snelle doorvoer van transacties.

Lage drempel tussen BSC en Ethereum

De technologie in BSC is sterk vergelijkbaar met de Ethereum Virtual Machine, waardoor er een lage drempel is voor Ethereum-gebruikers en blockchain-ontwikkelaars om BSC te gebruiken.

Om diezelfde reden stellen sommigen dat Binance Smart Chain feitelijk Ethereum is, maar dan met lage transactiekosten en een hogere transactie doorvoer. Voor deze schaalbaarheid heeft BSC wel een prijs moeten betalen: BSC is minder gedecentraliseerd en de kans op foutieve transacties is wat groter (a.k.a. het is minder censorship-resistant).

Hoewel deze ‘betaalde prijs’ zonde is, lijkt het onvermijdelijk. Dat heeft te maken met het trilemma van schaalbaarheid: veiligheid, schaalbaarheid en decentralisatie. Je kunt een van de drie verbeteren, maar alleen ten koste van de overige twee.

Een gedeeltelijke oplossing voor dit trilemma is sharding: het opsplitsen van de blockchain in kleinere blockchains. Dit geeft namelijk een grote boost aan het schaalbaarheidselement, zonder dat de veiligheid en decentralisatie daar in eerste instantie veel onder lijden. Echter, er zitten grenzen aan. Toch heeft Ethereum er een oplossing voor bedacht: layer 2 solutions, welke onder andere worden aangeboden door Polygon. Wellicht speelt Binance hier later ook nog op in.

Een ander voordeel van de grote Ethereum-gelijkenis is dat het makkelijk is voor een project om hun Ethereum smart contracts ook op Binance Smart Chain te laten werken. Om dezelfde reden is het erg simpel om de beste elementen van het Ethereum smart contract op BSC te gebruiken en de minder goede elementen aan te passen.

Bovendien is er geen groot verschil voor gebruikers tussen Ethereum en BSC. Zo kunnen ze gemakkelijk tools als MetaMask gebruiken voor BSC en kunnen ze ook een soort gelijke blockexplorer op BSC gebruiken: bscscan.com. Dit is min of meer hetzelfde als etherscan.com, net zoals PancakeSwap Uniswap als basis heeft gebruikt.

Ten slotte is het om deze reden zeer gemakkelijk en goedkoop voor Ethereum-projecten om ook op Binance Smart Chain te lanceren.

Gebruikmaken van het gehele Binance ecosysteem

Binnenkort kunnen BSC gebruikers gebruikmaken van het gehele Binance ecoysteem, zowel het CeFi- als DeFi-gedeelte. Denk bij de Centralized Finance (CeFi) aan de features op de Binance exchange, maar ook aan het sparen en het staken van cryptovaluta. Om die reden is het ook gemakkelijk om BNB tokens van je Binance account naar Binance Smart Chain te versturen. Dit kan veel gebruikers naar Binance Smart Chain sturen.

Daarnaast kan er in de toekomst vanuit Binance Smart Chain geprofiteerd worden van Binance’s DeFi (Decentralized Finance) diensten zoals lenen, liquiditeitsminen, yield farming, etc.

Vanwege deze mix van CeFi en DeFi noemt Binance-oprichter CZ Binance ook wel een aanbieder van CeDeFi-diensten. Voordelen daarvan zijn:

  • Gebruikers leren DeFi-diensten onder de knie krijgen zonder dat ze veel transactiekosten hoeven te betalen. Dit kan de adoptie van DeFi flink aanwakkeren.
  • Mensen raken sneller bekend met bekende DeFi-tools zoals MetaMask en blockexplorers.
  • Blockchain-teams kunnen hun smart contracts op BSC live zetten tegen lage kosten. Veel lagere kosten dan op de Ethereum blockchain. Het testen en verbeteren van projecten op BSC kan daardoor sneller en beter verlopen.

Wat is functie van Binance Coin (BNB)?

Wat is de functie van Binance Coin (BNB)?

Binance Coin is in 2017 gelanceerd als ERC20-token en tegenwoordig is het de native token van de Binance Chain. Inmiddels is het een van de meest populaire cryptovaluta ter wereld. Dat komt door de grote hoeveelheid gebruikers van de munt én de vele stimulansen om de munt te gebruiken. Je zult zien dat steeds is gelet op het verhogen van de vraag naar BNB, terwijl het aanbod beperkt is.

Door de vele stimulansen staat Binance Coin bekend als een utility token. Hierin slagen zij hoofzakelijk vanwege drie punten: het beperkte aanbod van BNB, de usecases van BNB en de daadwerkelijk waarde die het met zich meebrengt.

In eerste instantie is bij Binance Coin aan schaarste gedacht. Oorspronkelijk zou er namelijk een maximumaantal BNB van 200 miljoen op de markt komen. Echter, Binance wil de komende jaren in totaal 50% van de BNB opkopen en verbranden. Hierdoor zullen er nog maar 100 miljoen BNB tokens overblijven.

De grootste usecase voor BNB is Binance Exchange. Op de meest gebruikte crypto-exchange ter wereld is BNB de munt die aan alle kanten gepromoot wordt. Door het vele verkeer op Binance Exchange zijn veel mensen bekend met de munt en is er een constante stroom van BNB-gebruikers. Uiteraard creëert dit een behoorlijk grote vraag naar de munt.

Om de vraag naar Binance Coin aan te wakkeren, heeft Binance allerlei stimulansen bedacht. Zo worden de transactiekosten op Binance Exchange verlaagd voor BNB-gebruikers van 0,1% naar 0,075%.

Daarnaast biedt Binance Initial Exchange Offerings, oftewel IEO’s, aan. Een IEO is vaak een nieuw crypto-project dat op het punt staat om publiekelijk verhandelbaar te worden. Particulieren kunnen hierin investeren en weten dat het een relatief veilige investering is aangezien Binance zijn naam eraan verbindt. Alle investeringen die rond IEO’s worden opgehaald, worden gedaan in BNB. Sommige mensen kopen dus BNB om te investeren.

Echter, er waren enorm veel geïnteresseerden in de IEO’s en per IEO kon er een x bedrag worden opgehaald. Als oplossing heeft Binance een loterij-systeem bedacht: mensen krijgen een ticket in deze loterij voor elke 100 BNB die ze hebben, met een maximum van vijf tickets.

Verder heeft Binance een veelgebruikt affiliatieprogramma, waarmee zij maximaal 20% korting geven op transactiekosten. Met andere woorden: als je een vriend aanmeldt voor Binance, kun je die vriend een korting geven op de transactiekosten die hij betaalt op Binance. Op het moment dat je minstens 500 BNB hebt, geeft Binance tot 40% korting weg.

Een usecase die voor veel mensen veel frustratie wegneemt, is de mogelijkheid om kleine deeltjes crypto snel om te zetten naar BNB. Door allerlei redenen, zoals hard forks en trades, blijven er kleine deeltjes van bepaalde cryptovaluta achter in je Binance account. Die hoeveelheden zijn vaak te klein om te verhandelen. Daarom geeft Binance de mogelijkheid om die hoeveelheden toch gemakkelijk te kunnen inwisselen voor BNB.

Bovendien is het mogelijk om je BNB vast te zetten in Binance Smart Chain. In ruil hiervoor verdien je interest in BNB dat wordt uitbetaald door BSC-validators. Hierdoor kun je een passief inkomen creëren.

Ten slotte is er de Binance Crypto Card. Hiermee kun je wereldwijd bij tientallen miljoenen winkels betalen met Bitcoin of Binance Coin. Ook hangen er voordelen bij het hebben van zo een kaart. Zo kun je bij veel webshops cashback krijgen en krijgen Amerikanen er zelfs een gratis Netflix- en Spotify-abonnement bij.

Wat zijn de risico’s van Binance Coin (BNB)?

Wat zijn de risico's voor Binance Coin (BNB)?

De grootste risico’s van Binance Coin zijn de afhankelijkheid van Binance en de sterke concurrentie. Sommigen gaan zelfs zo ver om zich af te vragen of BNB niet alleen gehyped wordt vanwege de stelling dat ze ‘Ethereum zijn, maar dan met lagere transactiekosten’.

Veel van de voordelen die Binance Coin heeft, hebben betrekking op de stimulansen om vraag aan te wakkeren. Echter, die vraag speelt zich alleen af binnen het Binance ecosysteem. Met andere woorden: de prijs van BNB is erg afhankelijk van het gecentraliseerde Binance ecosysteem.

Als het Binance-bestuur een wanbeleid voert of het maakt een koerswijziging, kan het gehele Binance ecosysteem hieronder lijden. In tegenstelling tot andere grote cryptoprojecten, kunnen catastrofale keuzes worden gemaakt door een klein groepje mensen. Sterker nog, zowel het bedrijf Binance, Binance Chain als Binance Smart Chain worden door een klein aantal personen en/of nodes in de lucht gehouden.

Ook hangt de vraag naar BNB voor een groot deel af van het handelsvolume op Binance exchange, simpelweg omdat een groot percentage van de huidige BNB-vraag daar vandaan komt. Bovendien worden er minder BNB-tokens verbrand bij een lager handelsvolume, waardoor het aanbod hoger blijft.

Hoewel Binance Smart Chain natuurlijk goed geschikt is om flink op te schalen, heeft het wel moeten inleveren op decentralisatie en betrouwbaarheid van de blockchain. Ondanks dat dit tot dusver niet voor problemen heeft gezorgd, is het toch goed om het in de gaten te houden.

Ten slotte is de stevige concurrentie een risico voor Binance. Vooral Ethereum is een grote speler, maar ook met Cardano en Polkadot dient te worden uitgekeken. Interessant wordt om te zien in hoeverre de layer-two oplossingen, zoals Polygon, schaalbaarheid naar Ethereum gaan brengen. Als dat succesvol verloopt, kan Binance een harde klap krijgen.

BNB kopen

Natuurlijk kun je Binance Coin (BNB) kopen op Binance. Wil je eerst meer weten over het kopen van crypto of wil je liever meteen BNB kopen? Check dan zeker onderstaande aanbieding!

BNB bewaren

Uiteraard kun je crypto bewaren op allerlei manieren, maar de meest veilige manier is om het te bewaren op een Ledger Nano S:

Is Binance Coin (BNB) een goede investering?

Is Binance Coin (BNB) een goede investering?

Het is moeilijk te zeggen of Binance Coin een goede investering is, omdat er zowel grote voordelen als nadelen aan kleven.

Onder de grootste voordelen valt de laagdrempelige overgang van Ethereum naar Binance, voor zowel gebruikers of blockchain-ontwikkelaars. Hiermee maakt Binance slim gebruikt van het gigantische Ethereum-netwerk. Maar ook het grote ecosysteem van Binance zorgt voor een enorm en continue aanvoer van gebruikers en dus vraag naar de BNB token.

Als kers op de taart is er een groot aantal stimulansen ontworpen om de vraag naar Binance Coin hoog te houden, terwijl het aanbod onderdrukt wordt.

Hiertegenover staat een aantal belangrijke risico’s. Zo valt of staat de waarde van Binance Coin met de activiteit van het Binance ecosysteem, waaronder de exchange en Binance Smart Chain. Verder kent Binance natuurlijk een paar zeer sterke tegenstanders die hun marktaandeel flink kunnen verkleinen.

Ondanks de vrij grote risico’s zijn er scenario’s denkbaar waarin Binance en hun grote concurrenten op zo een manier samen gaan werken dat ze elkaar versterken. Met andere woorden: mocht de afhankelijkheid van Binance door het publiek geaccepteerd worden als verwaarloosbaar risico , heeft Binance Coin door zijn vele usecases en sterke tokenomics een goede kans van slagen.

DoelMensen in staat stellen digitale assets uit te geven, te gebruiken en te verhandelen. Daarnaast ontwikkelaars de mogelijkheid bieden om dApps te bouwen op een snelle en goedkope blockchain.
ToepassingenGemakkelijk voor Ethereum-ontwikkelaars om te bouwen op BSC en mensen gebruik laten maken van alle diensten binnen het Binance ecosysteem (o.a. exchange, decentrale exchange, staking, sparen, dApps gebruiken).
BlockchainEigen blockchain
Maximaal aanbodUiteindelijk 100.000.000
Bekende samenwerkingenChainlink en CapBridge
ConcurrentenEthereum, Polkadot , Cardano

Video

Wil je meer weten over Binance in het algemeen? Dan is dit overzicht van Coinbureau een aanrader!