Wanneer je headlines in het nieuws ziet over crypto gaan deze vaak over de prijs van een bepaalde coin, oftewel een cryptocurrency. Extreem indrukwekkende prijsstijgingen of -dalingen voeren meestal de boventoon in deze berichtgeving. Ondanks dat psychologische processen natuurlijk een grote rol spelen in prijsschommelingen van bepaalde tokens, zoals de coins ook wel worden genoemd, is de intrinsieke waarde ervan grotendeels te ontlenen aan de projecten erachter.

De focus van crypto-coins die op Cryptoversum worden belicht zal daarom liggen op het project achter de cryptomunt. We kijken hierbij naar de toepassingen die door de projecten vormgegeven zouden kunnen worden en naar hoe de coins de smeerolie van deze projecten zijn. Ook zetten we de voor- en nadelen van de projecten uiteen. Bovendien is het belangrijk dat er genoeg stimulans is om de coin te gebruiken. Daarom wordt er ook aandacht geschonken aan de vraag- en aanbodwerking van de coins. Als dit allemaal op orde is, ontstaat er namelijk een ouderwets vraag- en aanbodmechanisme bovenop een kwalitatief goed project. Volgens die benadering geloven wij een goede beoordeling per crypto-coin te kunnen leveren.

Crypto coins

Hieronder vind je een overzicht met uiteenzettingen van interessante coins, diens achterliggende projecten en de mogelijkheid om in de coins te investeren.